Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (17.01.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 17.01.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Faktura kosztowa za usługę budowlaną (płatna w MPP) została skompensowana. Czy zapłata  podatku VAT w MPP może być w kwocie pierwotnej faktury, czy należy dokonać przeliczenia i zapłacić podatek VAT po kompensacie?
 2. Oddział zagranicznego podmiotu zarejestrowany do VAT w Polsce wystawił fakturę w walucie  z błędnym VAT w zł (zastosowano zły kurs waluty). Czy Spółka może odliczyć VAT z błędnym kursem, czy może zastosować właściwy do odliczenia VAT?
 3. Spółka sprzedaje alkohol przez internet (ma odpowiedni regulamin), wszystko nabija na kasę, ostatnio jednak widzę, że pojawiają sią nabywcy z zagranicy. Na co zwrócić uwagę w kontekście VAT i rejestracji za granicą?
 4. Czy będąc podatnikiem VAT czynnym muszę wykazywać przychody z najmu w JPK dokumentem wewnętrznym? Jak będzie to wyglądało w KSeF?
 5. Firma (JDG) wynajmuje nieruchomość innej firmie – czy dobrze myślę, że mimo opodatkowania podatkiem liniowym, najem powinnam rozliczyć na ryczałcie? A co z mediami? A co gdyby nieruchomość była prywatna?
 6. Czy do zwrotu reklamacyjnego klienta trzeba wystawić korektę?
 7. Faktura wystawiona przez niemiecki podmiot, zarejestrowany jako polski podatnik VAT, ale towar przyszedł nie z Niemiec, tylko z magazynu w Polsce. Zastanawiam się, czy fakturę traktować jak WNT, czy krajową?
 8. Jak rozumiem, nie można wystawić korekty do faktury po upływie 5 lat. A w jaki sposób mimo to od klienta przyjąć towar i oddać mu pieniądze? Czy jest to możliwe? Czy w takim przypadku tylko jakiś zwrot magazynowy bez korekty  + KP spisane w koszty niestanowiące?
 9. Podatnik zwolniony z VAT (usługi ubezpieczeniowe) wykonał usługę przedstawicielską na sprzedaż thermomixa. Czy automatycznie staje się podatnikiem VAT zgodnie z art. 113 ust 1 pkt 13 lit f) ustawy o VAT? Thermomix pkwiu 27.51.2. PKD przedstawiciela 47.99.
 10. Wspólnik jest prezesem zarządu na powołaniu, chce  świadczyć usługi dla spółki – czy może być na ryczałcie, czy też opodatkowanie zasadami ogólnymi będzie bezpieczniejsze?
 11. Nasz klient ma miesięcznie około 200 faktur, które dostarcza w różnej kolejności (niekoniecznie zgodnie z datą wystawienia faktur). Aby móc wprowadzać dokumenty na bieżąco, dostarczane dokumenty księgujemy z datą wpływu na ostatni dzień danego miesiąca. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?
 12. Czy można zawrzeć umowę użyczenia z żoną, by żona mogła rozliczać przychody z najmu prywatnego mieszkania należącego do męża?
 13. Faktura wystawiona przez niemieckiego kontrahenta, z polskim NIP oraz kwotą podatku VAT 23%. Niemiecki oddział polskiej firmy. Wysyłka towarów z magazynu w Polsce. Nie prowadzi działalności w Polsce, ale jest wystawcą faktury. Czy podatek VAT został prawidłowo naliczony i jak rozliczyć VAT?
 14. Firma dzisiaj rejestruje działalność, aktywna od 01-04-2024, do VAT zgłasza się od 01-04-2024. Czy koszty poniesione przed tą datą może rozliczyć w VAT i PIT. Koszty będą służyły sprzedaży opodatkowanej.
 15. Czy koszty związane z transportem obciążników do sprawdzenia suwnicy można zaliczyć do środka trwałego w budowie – przed UDT?
 16. Import usług – usługa depozytu kodu (przechowywanie) w walucie. Faktura 22.12.2023, za okres 08.08.2023-07.08.2024, zapłata 15.01.2024. Czy import rozpoznać w dacie zapłaty i kurs waluty z dnia poprzedzającego zapłatę? Czy data rozpoczęcia usługi albo wystawienia fakutry mają tutaj znaczenie? Czy kurs waluty dla CIT to 21.12.2023 rozliczany w czasie?
 17. Na rachunku karty jest debet z tytułu prowizji – jak wycenić debet. Jak ustalić różnice od własnych środków? Czy RK powstaną, gdy wpłyną środki z innej transakcji na kartę?
 18. Czy błędem jest rozliczanie kosztów pośrednich (podatek od nieruchomości) w CIT w czasie co miesiąc w KUP? Czy należy jednorazowo w styczniu w dacie zapłaty ująć cały podatek od nieruchomości w KUP?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: