Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (24.01.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 24.01.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Małżonkowie są właścicielami domu wykorzystywanego w działalności męża (1/2 domu). Faktury za media wystawiane są na męża lub żonę. Czy w działalności mąż może odliczyć VAT od połowy faktury?
 2. Czy jedyny udziałowiec sp. z o.o. może podpisać ze spółką akt powołania na Prezesa Zarządu? Czy trzeba to notarialnie sporządzić ? I czy powołanie podlega skali podatkowej?
 3. Kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia NIP-8, jeżeli podpisujemy umowę współpracy na sprzedaż naszego towaru, gdzie przygotowanie lokalu i jego najem nie leżą po naszej stronie. Czy dniem zgłoszenia do NIP-8 jest data pierwszej sprzedaży, czy data wcześniejsza podpisania umowy współpracy?
 4. Faktura za usługę obróbki materiału do produkcji bezpośredniej, wystawiona w grudniu, data usługi 30-12-23, przyjęcie / dostawa towaru obrobionego u nas w styczniu – jak to wykazać na potrzeby CIT?
 5. W sp.z o.o. powołano uchwałą 2 prokurentów, jeden z wynagrodzeniem, drugi bez wynagrodzenia (tu naliczam świadczenia nieodpłatne w spółce). Czy „oddanie im do użytku” samochodów firmowych powinno być rozliczane ryczałtem? Czy zakup dla nich telefonów komórkowych jest KUP?
 6. Wystawiliśmy 1 fakturę za sprzedaż złomu, WZ jest z listopada, a drugie z grudnia. Czy powinniśmy rozdzielić tę fakturę na dwa okresy dla VAT (11 i 12 2023 r.)? Jeżeli tak, czy możemy użyć tej samej faktury w JPK z inną wartością?
 7. Świadczymy usługi zakupowe dla grupy (negocjacje, podpisywanie umów). Pod zespół z Polski podlega pracownik z Chorwacji. Obecnie firma z Chorwacji fakturuje grupę bezpośrednio. Czy pod względem podatkowym nie będzie problemu, gdy firma z Chorwacji zafakturuje nas, a potem my wystawimy fakturę sprzedaży na grupę za PL i CR?
 8. Czy bluzy z logo firmy wręczane kontrahentom jako materiały reklamowe o wartości netto 169 zł mogą stanowić KUP?
 9. Samochód osobowy poleasingowy, wykupiony w 2020 roku i niewprowadzony do firmy, obecnie został sprzedany dla osoby fizycznej fakturą VAT w ramach działalności gospodarczej. Czy może tak zostać, czy trzeba np. wycofać fakturę i sprzedać na umowę kupna-sprzedaży?
 10. Zakończenie inwestycji w swoim środku trwałym (budynek produkcyjny po inwestycji przystosowany na dom bankietowy z noclegami). Czy wszystkie nakłady: winda, oświetlenie, zabudowa meblowa barowa zwiększają w całości wartość początkową ŚT, czy każdy z osobna traktować jako środki trwałe?
 11. W IFT-2R za rok 2023 r. wykazuję wypłaconą w roku dywidendę dla zagranicznego udziałowca spółki i pobrany podatek oraz dzierżawę urządzeń jako zwolnione z podatku (mam dokumentację – powiązany podmiot) Czy w IFT-2R wypełniam tylko dywidendę wypłaconą dla tej spółki ?
 12. Przedsiębiorca zakupił w 2014 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu. Grunt wykorzystywany był w działalności gospodarczej, VAT został odliczony. W 2024 r. chce to przekazać na cele osobiste. Jakie skutki powstaną w podatku dochodowym i VAT oraz w późniejszym zbyciu?
 13. Jak księgować opłaty związane z dyrektywą unijną odnośnie SUP? Informacja, że należy doliczać do produktu i wbijać na kasę fiskalną. Czy to znaczy, że od opłaty pobranej przekazanej do urzędu Marszałkowskiego mamy jeszcze płacić podatek i składkę zdrowotną?
 14. Pytanie, czy wdrażać w firmie rozwiązanie KSeF wg dotychczasowych zasad – struktura FA2, czy jednak wstrzymać na razie z pracami. Są to wysokie koszty związane z takim wdrożeniem, a jednak jest wielka niewiadoma, jaki będzie „nowy” kierunek.
 15. Zakup artykułów „droższych” z logo na prezenty: odliczam VAT, robię fakturę WEW z VAT należnym – czy netto NKUP? Na 1 osobę prezent powyżej 200,00 zł, ale Prezes nie chce robić PITów dla obdarowanych – co z tym zrobić?
 16. Przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez sprzedawcę są konstrukcje wykonane z aluminium, nie ze stali, które są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 25.11.23.0. wraz z montażem. Czy powinien być zastosowany przez nabywcę mechanizm podzielonej płatności przy płatności?
 17. Spółka wysyła swój towar do magazynu Zalando. Spółka wystawia faktury dla klienta ostatecznego. Klient zgłosił zwrot towaru, ale paczka zaginęła. Zalando zwróciło pieniądze dla klienta. Czy spółka może wystawić fakturę korygującą? (Zalando nie będzie zgłaszało reklamacji).
 18. Spółka chciałaby umorzyć należność firmie rosyjskiej, która jest zlikwidowana, ale dług został poręczony przez inną firmę. Czy można podpisać umorzenie z firmą, która ten dług poręczyła (umorzenie w CIT, należność nie jest przedawniona)?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: