Eksport towarów w podatku VAT (01.02.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 01.02.2024 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-11:00 Szkolenie online
 • 11:00-11:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Eksport – uwagi wstępne
  1. pojęcie terytorium Unii Europejskiej na gruncie podatku VAT
  2. terytorium UE a kwestia BREXIT
 2. Rozliczanie eksportu towarów
  1. definicja i istota eksportu towarów
  2. eksport pośredni a eksport bezpośredni
  3. moment powstania obowiązku podatkowego przy eksporcie towarów:
   1. kwestia momentu dostawy towaru a stosowanie formuł INCOTERMS
   2. obowiązek podatkowy a przedpłata
  4. zasady ustalania podstawy opodatkowania w eksporcie towarów (w tym m.in. koszty dodatkowe jak np. koszty transportu, załadunku, opakowania itd.)
  5. stosowanie 0% stawki podatku VAT względem eksportu towarów, w szczególności:
   1. dokumenty stanowiące podstawę dla zastosowania 0% i termin na ich zgromadzenie
   2. dokument celny w formie elektronicznej a kwestia potwierdzania (weryfikacji) jego autentyczności i przechowywania (archiwizacji)
   3. zasada postępowania w przypadku braku dokumentu stanowiącego podstawę dla zastosowania 0% stawki VAT oraz w razie jego otrzymania z opóźnieniem
  6. Kwestia dopuszczalności stosowania 0% stawki VAT na podstawie dokumentów alternatywnych w świetle aktualnego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych
  7. przedpłata na poczet eksportu towarów a stosowanie 0% stawki VAT (w tym wymóg wywozu w ciągu 6 miesięcy)
  8. unieważnienie dokumentu celnego przez organ celno-skarbowy a możliwość obrony stawki 0% przy eksporcie towarów
  9. dokumentowanie eksportu towarów
  10. pozostałe wybrane kwestie dotyczące eksportu towarów:
   1. przemieszczenie własne towarów poza UE
   2. dostawa towaru z montażem a eksport towarów
   3. eksport towarów a JPK
 3. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: