Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w podatku VAT (07.02.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 07.02.2024 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-11:00 Szkolenie online
 • 11:00-11:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Uwagi wstępne
  1. pojęcie terytorium Unii Europejskiej na gruncie podatku VAT
  2. terytorium UE a kwestia BREXIT
 2. Rozliczanie WNT
  1. definicja i istota WNT
  2. dwa rodzaje WNT funkcjonujące na gruncie podatku VAT
   1. „klasyczne” WNT
   2. „przemieszczenie własne/wewnętrzne” jako WNT oraz wyjątki
  3. wymogi podmiotowe dotyczące WNT
  4. zwolnienia z obowiązku rozpoznawania WNT
  5. moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT
  6. podstawa opodatkowania z. tytułu WNT oraz jej korekta
  7. wysokość opodatkowania WNT
  8. WNT a podatek naliczony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie 2023 r. w ramach pakietu SLIM-VAT 3
  9. deklarowanie WNT
   1. JPK
   2. VAT-8
   3. informacja podsumowująca VAT-UE
   4. WNT nowego środka transportu
 3. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: