Odliczenie i zwrot VAT (12.02.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 12.02.2024 r.
Czas trwania: 3 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Związek towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi jako podstawowa przesłanka przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego:
  1. związek bezpośredni
  2. związek pośredni
 2. Przypadki, w których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego pomimo braku wykorzystania towaru/usługi do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 3. Kwota podatku naliczonego:
  1. transakcje krajowe
  2. WNT, import usług, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
  3. import towarów
 4. Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego i termin jego realizacji:
  1. powstanie prawa do odliczenia i odliczenie podatku naliczonego przy transakcjach krajowych
  2. powstanie prawa do odliczenia i odliczenie podatku naliczonego przy WNT
  3. powstanie prawa do odliczenia i odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług
  4. powstanie prawa do odliczenia i odliczenie podatku naliczonego przy dostawie towarów, dla których podatnikiem jest nabywca
  5. powstanie prawa do odliczenia i odliczenie podatku naliczonego przy imporcie towarów
  6. odliczanie podatku naliczonego w kolejnych okresach rozliczeniowych („na bieżąco”)
  7. odliczenie podatku naliczonego po upływie okresów do odliczenia „na bieżąco” a ulga na złe długi
  8. odliczenie podatku naliczonego po upływie okresów do odliczenia „na bieżąco” a ograniczenie czasowe z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT
 5. Zasady dokonywania korekt podatku naliczonego przez nabywcę:
  1. korekta „in minus”
  2. korekta „in plus”
  3. korekty dotyczące WNT, importu usług, dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca
 6. Duplikat faktury a odliczenie podatku naliczonego
 7. Odliczanie podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi samochodów
 8. Wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego (art. 88 ustawy o VAT)
 9. Zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego:
  1. zasady dotyczące zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni
  2. zasady dotyczące zwrotu podatku VAT w terminie 25 (na rachunek VAT)
  3. zasady dotyczące zwrotu podatku VAT w terminie 25 (na rachunek podatnika)
  4. zasady dotyczące zwrotu podatku VAT w terminie 40 dni
  5. zwrot podatku VAT w terminie 60 dni
  6. zwrot podatku VAT w terminie 180 dni
 10. Dodatkowe uwagi dotyczące weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu podatku VAT oraz przedłużania terminu do dokonania zwrotu
 11. Pytania i odpowiedzi  
Uwaga: zagadnienia proporcji i tzw. preproporcji stanowią tematykę odrębnego szkolenia pt. Roczna korekta podatku VAT z dnia 30.01.2024 r.
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: