Import towarów w podatku VAT (05.03.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • indywidualny link do szkolenia online (live),
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Szkolenie odbędzie się w dniu 05.03.2024 r.
Czas trwania: 1,5 godz.

 • 10:00-11:00 Szkolenie online
 • 11:00-11:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Uwagi wstępne
  1. pojęcie terytorium Unii Europejskiej na gruncie podatku VAT
  2. terytorium UE a kwestia BREXIT
 2. Rozliczanie importu towarów
  1. definicja i istota importu towarów
  2. kto jest podatnikiem z tytułu importu towarów, w tym różnica między:
   1. podatnikiem a przedstawicielem pośrednim
   2. przedstawicielem pośrednim a przedstawicielem bezpośrednim
  3. moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów z uwzględnieniem rodzaju stosowanej procedury celnej
  4. podstawa opodatkowania w imporcie towarów z uwzględnieniem rodzaju stosowanej procedury celnej
  5. wysokość opodatkowania podatkiem VAT importu towarów
  6. import towarów a sposób jego rozliczenia:
   1. klasyczny sposób (art. 33 ustawy o VAT)
   2. rozliczenie w ramach JPK (art. 33a ustawy o VAT)
   3. rozliczenie w ramach deklaracji importowej (art. 33b ustawy o VAT)
  7. podatek naliczony z tytułu importu towarów i zasady jego odliczania
  8. sposób wykazywania importu towarów w JPK
 3. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: