Podatek od czynności cywilnoprawnych (28.06.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 28.06.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: PCC
 1. Kto może być podatnikiem podatku PCC?
 2. Katalog czynności podlegających podatkowi PCC
  1. katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi PCC w tym i podstawowe ich definicje
  2. katalog czynności a zasada „numerus clausus”
  3. zmiany, aneksy umów a podatek PCC
  4. wyroki sądowe, ugody a podatek PCC
  5. umowy nienazwane a podatek PCC
  6. co ważniejsze – tytuł umowy czy jego treść?
 3. Ograniczenie terytorialne podatku PCC
 4. Wyłączenia spod zakresu podatku PCC, w tym m.in. dotyczące:
  1. czynności podlegających podatkowi VAT
  2. umów sprzedaży
  3. umów spółki.
 5. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w kontekście poszczególnych czynności cywilnoprawnych – m.in.: umowa pożyczki, umowa sprzedaży, umowa spółki i jej zmiana:
  1. na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku PCC?
  2. przypadki występowania obowiązku podatkowego solidarnie
 6. Podstawa opodatkowania w kontekście poszczególnych czynności cywilnoprawnych, w tym:
  1. pojęcie „wartości rynkowej” i zasady jej ustalania
  2. procedura ustalania „wartości rynkowej” w przypadku sporu między podatnikiem a organem podatkowym
 7. Stawki podatku PCC, w tym tzw. stawka „sankcyjna”
 8. Zwolnienia podmiotowe od podatku PCC
 9. Zwolnienia przedmiotowe od podatku PCC
 10. Rozliczanie podatku PCC
  1. właściwość organu podatkowego
  2. deklaracja
  3. termin złożenia deklaracji i zapłaty podatku
  4. przypadki zwrotu podatku PCC na rzecz podatnika
 11. Notariusz jako płatnik podatku PCC
  1. obowiązki notariusza w zakresie podatku PCC
  2. zakres odpowiedzialności notariusza
  3. notariusz jako płatnik a kwestia samodzielnego rozliczenie podatku PCC przez podatnika
 12. Dodatkowe uwagi dotyczące podatku PCC – w tym klauzula „stand still” oraz przepisy unijne
 13. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: