Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (06.03.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 06.03.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. CIT estoński – jak prawidłowo ujmować wydatki dot. samochodu osobowego używanego w sposób mieszany: 100% ujmuję jako koszt związany z działalnością gospodarczą i 50% brutto odnoszę do opodatkowania jako ukryty zysk. Czy też 50% ujmuję jako związany z działalnością gospodarczą i 50% odnoszę do opodatkowania jako ukryty zysk?
 2. Opłata za ugodę bardziej forma odszkodowania) z osobą fizyczną zagraniczną za bezprawne użycie zdjęcia – czy będzie KUP i czy będzie podlegać podatkowi u źródła?
 3. Czy przysporzenie majątkowe z tytułu wygranej sprawy sądowej lub ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego powoduje obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym? Jeśli tak to czy wykazujemy go w PIT-39?
 4. Czy podatek minimalny obowiązuje od 01.01.2024? Jak go płacić?
 5. Ulga na dzieci jest wyższa niż wyliczony podatek w PIT-37. Oznaczam „dodatkowy zwrot z tyt. ulgi na dzieci”, ale nie wylicza pełnego zwrotu z tytułu ulgi, gdyż pomniejsza kwotę do zwrotu o kwotę podatku do zapłaty, która wyszłaby, gdyby nie ulga. Czy to jest prawidłowo?
 6. Zakup na Allegro od firmy chińskiej z polskim NIP i wykazanym podatkiem VAT. Czy na gruncie VAT traktujemy jak zakup krajowy? Jakie obowiązki w CIT?
 7. Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przed dniem rejestracji jako podatnika VAT czynnego. Zakup dotyczy samochodu dostawczego do działalności gospodarczej, a na wpis do rejestru trzeba czekać.
 8. Zaliczka na ten samochód wpłacona jako osoba fizyczna przed założeniem działalności gospodarczej – czy można odliczyć VAT na samochód?
 9. CIT estoński – czy jest kosztem związanym z działalnością gospodarczą spółki kwota wypłacona pracownikowi (autostrady, parkingi) ponad kwotę wynikającą z kilometrówki w delegacji pracownika wykorzystującego prywatny samochód osobowy?
 10. Czy nabycie spadku po śmierci męża przez żonę i nieletnie dzieci (wyrok jest prawomocny) podlega opodatkowaniu w rocznym zeznaniu? Deklaracja SD-Z2 została złożona w terminie.
 11. Sprzedaż kosmetyków tylko przez Internet (bez perfum). Czy jest obowiązek rejestracji do VAT i ewidencji na kasie fiskalnej?
 12. Mamy dokument SAD. Jest na nim błędnie podana waluta – zamiast EUR jest USD. Zgłoszone do Urzędu Celnego jednak oni mają czas i nie wiadomo, kiedy dostaniemy jakąś korektę, a towar musimy wprowadzić do ksiąg lutego. Co zrobić – czy wprowadzić w USD?
 13. Działalność gospodarcza na ryczałcie – w wyniku korekt ZUS powstała nadpłata składek społecznych i zdrowotnych. Nadpłata wpłynęła na konto w 2023 r. Jak wykazać otrzymaną nadpłatę w PIT-28 rocznym?
 14. Zgodnie z art. 113. ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jakiego podatku? Proszę o podanie przykładowej sytuacji. Podatnik zwolniony z VAT oraz ryczałt 5,5%. Przekroczył 200.000,00 zł. Odlicza zapłacony ryczałt od VAT.
 15. Faktura kosztowa w firmie jednoosobowej bez NIP dotyczy samochodu, który jest w ŚT – czy można odliczyć VAT i zaliczyć do KUP? Kontrahent nie chce potwierdzić noty korygującej.
 16. Czy hipotetyczne odsetki mogą wpłynąć na sposób obliczania podatku minimalnego?
 17. Spółka przeznaczy część środków na dywidendy, a część na kapitał zapasowy. Środki na kapitale będą pozostawały przez 3 lata. Środki nie będą inwestowane – będą tylko w przeczekaniu do ostatecznego wypłacenia w formie dywidendy. Czy US może zakwestionować ujęcie w KUP takich odsetek (15cb ust.10 ustawy o PDOP)?
 18. Spółka komandytowa przekształciła się w sp. z o.o. nie 01.03.2024 r. ale 04.03.2024 r. (wpis w KRS). Czy wszystkie faktury i koszty np. za reklamę miesięczną lub wynagrodzenia powinniśmy dzielić proporcjonalnie na spółkę komandytową i sp. z o.o.? Czy po sporządzeniu sprawozdania koszty dotyczące spółki komandytowej możemy zaliczyć do kosztów spółki z o.o.?
 19. Wysyłaliśmy części do klienta, które okazały się uszkodzone w naszym wyrobie gotowym. Klient nam zapłaci (stwierdził, że element jest uszkodzony, ale zgodził się, że pokryje koszty za te nowe części – chyba uszkodziły się w transporcie) – czy powinniśmy wystawić debet note do faktury sprzedaży, czy notę obciążeniową – poza VAT?
 20. Spółka jest na CIT estońskim. Czy wydatek na usługę gastronomiczną prezesa w czasie spotkań służbowych z kontrahentami podlega temu podatkowi? Czy warunkiem jest tu konkretny dostawca lub odbiorca spółki, a nie potencjalny kontrahent (bez podania nazwy)?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: