Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w podatku VAT (11.03.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 11.03.2024 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-11:00 Szkolenie online
 • 11:00-11:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Uwagi wstępne
  1. pojęcie terytorium Unii Europejskiej na gruncie podatku VAT
  2. terytorium UE a kwestia BREXIT
 2. Rozliczanie WDT
  1. definicja i istota WDT
  2. dwa rodzaje WDT funkcjonujące na gruncie podatku VAT
   1. „klasyczne” WDT
   2. „przemieszczenie własne/wewnętrzne” jako WDT oraz wyjątki
  3. wymogi podmiotowe dotyczące WDT
  4. moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT
  5. podstawa opodatkowania z. tytułu WDT oraz jej korekta
  6. wysokość opodatkowania WDT – zasady stosowania 0% stawki podatku VAT:
   1. dokumenty niezbędne dla zastosowania stawki 0% w świetle ustawy o VAT oraz przepisów unijnych
   2. termin na zgromadzenie ww. dokumentów
   3. postępowanie podatnika w razie braku zgromadzenia w odpowiednim terminie dokumentów umożliwiających zastosowanie 0% stawki VAT
  7. deklarowanie WDT:
   1. JPK
   2. informacja podsumowująca VAT-UE
   3. WDT nowego środka transportu
 3. Sygnalizacja tematyki oszustw w podatku VAT w kontekście WDT
 4. Sygnalizacja tematyki należytej staranności
 5. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: