Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (13.03.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 13.03.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Zakup WNT w lutym towaru – mniej niż na fakturze, korekta na minus w marcu – jak wykazać w VAT i CIT?
 2. Jak należy rozliczyć podatek dochodowy od dochodów osiąganych w 2023 r. przez polskiego rezydenta w Wielkiej Brytanii z samozatrudnienia? Czy będzie on zwolniony z opodatkowania w Polsce?
 3. Czy usługa przechowywania danych na serwerze nierezydenta podlega pod podatek u źródła i czy z certyfikatem jest zwolnione?
 4. Czy w przypadku leasingu samochodu osobowego, gdzie jesteśmy zwolnieni, wypełniając IFT-2R w pozycji 60 deklaracji wykazujemy kwotę brutto z faktury za ratę?
 5. Ulga na zakup biletów miesięcznych imiennych w PIT – zakup biletu kwartalnego w grudniu i dotyczy przyszłego roku. Czy można uwzględnić całości w dniu poniesienia kosztu, czy rozbija się na dni?
 6. Podstawa opodatkowania do WNT (samochodu jako środek trwały) – zakup w USA, odprawa celna w Holandii. Czy podstawą będzie faktura zakupu powiększona o cło i akcyzę? Czy do tego powinniśmy dodać inne koszty takie jak transport, obsługę celną, tłumaczenia itp? VAT w Holandii nie został zapłacony.
 7. Jakie powinnam mieć dokumenty potwierdzające dostawę UE (Węgry) ciągnika siodłowego i koparki (Litwa – tu mam list przewozowy firmy transportowej, ale brakuje pieczątki odbiorcy).
 8. Faktura VAT na „konsumpcję” – czy może być kosztem podatkowo i w VAT?
 9. Faktura zaliczkowa w EUR z 09/2023, zamówienie anulowane, wystawiliśmy fakturę korygującą zaliczkę 02/2024 i odesłaliśmy EUR. Czy korekta zaliczki z kursem historycznym? Powstaną różnice kursowe ze zwrotu? Czy są one tylko bilansowe, czy też podatkowe?
 10. Do tej pory Spółka nie rozliczała hipotetycznych odsetek. Zyski (z innych źródeł przychodu) za 2021 rok oraz 2022 rok zostały przeznaczone na kapitał zapasowy. Czy w CIT-8 za 2023 rok można rozliczyć odsetki hipotetyczne za 2021 rok? Czy w przypadku korekty będą także zakwalifikowane jako przychody z innych źródeł?
 11. Matka sprawowała opiekę nad małoletnim dzieckiem jako samotny rodzic w okresie I-III 2023. W IV 2024 opiekę nad dzieckiem przejął ojciec. Czy matka ma prawo do ulgi dla samotnego rodzica w 2023 roku?
 12. Czy okresowa opłata leasingowa w stałej kwocie co miesiąc w leasingu operacyjnym jest kosztem podatkowym?
 13. Czy po śmierci podatnika z trzyosobowej spółki cywilnej trzeba złożyć za niego rozliczenie roczne PIT-28?
 14. 20.02.2024 faktura sprzedażowa do Turcji, warunki Incoterms FCA Wrocław (magazyn sprzedawcy). IE599 otrzymany 08.03.2024 (data zgłoszenia i zwolnienia 21.02.2024, data wyprowadzenia 07.03.2024). Kiedy moment podatkowy w VAT – czy luty zgodnie z Incoterms, czy data wyprowadzenia 07.03.2024? Komunikat otrzymany przed wysyłką JPK.
 15. Na wystawionej przez nas korekcie cen transferowych mamy informację odnoszącą się do numerów oryginalnych faktur (dodatkowy załącznik).
  W związku z tym rozpoznajemy te korekty w VAT. Czy wystawiając taki dokument w KSeF będziemy musieli również w systemie wpisać wszystkie numery faktur oryginalnych?
 16. Pakiet serwisowy do auta leasingowanego niezależny od leasingu, faktura z góry na 5 lat płatna w 2021 r., odliczenie 50% VAT, po 3 latach samochód wykupiony z leasingu do majątku prywatnego, niewykorzystywany w JDG , ale pakiet serwisowy nadal ważny. Czy korygować VAT naliczony od pakietu, a jeśli tak, to czy w proporcji?
 17. Czy na fakturze dotyczącej eksportu towarów podobnie jak na fakturze WDT powinna znaleźć się dodatkowa adnotacja reverse charge?
 18. Darowizna w grupie podatkowej 0 na kwotę 10 tys. zł. Czy należy zgłaszać to do US?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: