Eksport usług w podatku VAT (15.03.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 15.03.2024 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-11:00 Szkolenie online
 • 11:00-11:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Uwagi wstępne
  1. pojęcie terytorium Unii Europejskiej na gruncie podatku VAT
  2. terytorium UE a kwestia BREXIT
 2. Czym jest tzw. eksport usług na gruncie podatku VAT?
 3. Zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) usług na gruncie podatku VAT
  1. pojęcie „podatnika” dla celów ustalania miejsca świadczenia usług
  2. pojęcia „siedziby działalności gospodarczej” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”
  3. zasada ogólna ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) usługi, gdy nabywcą jest:
   1. podatnik
   2. osoba/podmiot niebędący podatnikiem
  4. szczególne zasady dotyczące ustalania miejsca świadczenia wybranych usług – m.in.:
   1. usługi związane z nieruchomością
   2. usługi transportowe
   3. usługi wstępu na imprezy itp.
   4. usługi targowe, edukacyjne itp.
   5. wybrane usługi świadczone dla „niepodatników” spoza UE
   6. usługi restauracyjne
   7. usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne świadczone dla „niepodatników”
 4. Podstawa opodatkowania przy eksporcie usług i zwyczajowa „stawka NP”
 5. Eksport usług a odliczenie podatku naliczonego
 6. Dokumentowanie eksportu usług
 7. Wykazywanie eksportu usług w ramach JPK-V7M/V7K oraz informacji podsumowującej VAT-UE
 8. Potencjalne pułapki związane z eksportem usług oraz podatkiem VAT
 9. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: