Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (20.03.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 20.03.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Proszę o potwierdzenie, czy faktycznie nie ma obowiązku wysyłki zerowej deklaracji VAT-9M.
 2. Czy wybór uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy (JDG, spółka jawna – wspólnicy  osoby fizyczne) jest schematem podatkowym i czy trzeba składać MDR-3. Czy jeżeli to są mali podatnicy, to też jest taki obowiązek?
 3. Zaliczka na usługę budowlaną – czy VAT można odliczyć w dacie zapłaty zaliczki? Praca jeszcze nie została w pełni wykonana.
 4. Polska firma (czynny podatnik VAT) zrobiła zakup towaru w sklepie internetowym w Polsce. Otrzymałam fakturę zakupu VAT (data faktury 25.01.2024) i  okazało się, że sprzedawca ma NIP z Niemiec. Moja firma nie jest zarejestrowana płatnikiem VAT-UE. Czy firma powinna dokonać rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT UE? Jaką podać datę rozpoczęcia dokonywania czynności wymienionych w pozycjach 65, 66 lub 67? Jak powinnam rozliczyć fakturę zakupu?
 5. Wg umowy o praktykę szkoła refunduje pracodawcy (sp. z o.o., podatnik VAT) dodatek szkoleniowy wypłacany opiekunowi na podstawie noty obciążeniowej lub faktury wystawionej na powiat ze wskazaniem szkoły  jako odbiorcy. Czy refundacja ta podlega VAT, jaka stawka? Czy jednak nota obciążeniowa? Dokładny zapis mówi o refundacji dodatku szkoleniowego.
 6. Spółka handlowa sprzedaje na 23% VAT, chce zająć się sprzedażą mieszkań, wszystko ze zwolnieniem – czy musimy oszacować współczynnik proporcji i od jakich kosztów go stosować?
 7. Spółce z o.o. pozostały groszowe zobowiązania wobec kontrahentów (incydentalnych). Jak praktycznie uzyskać „zwolnienie z długu”? Czy wystarczy uzgodnienie mailowe lub potwierdzenie salda?
 8. Zakup z Chin, mam fakturę chińską, dokument SAD oraz fakturę od kuriera (załatwiał za nas odprawę celną) z naliczonym VAT oraz cłem, które to zostały zapłacone. Jak rozliczyć to w JPK?
 9. Podatnik otrzymuje fakturę z 14-dniowym terminem płatności, 1 pozycja to czynsz za najem magazynu 2 pozycja – zaliczka na energię elektryczną. Kiedy może odliczyć VAT naliczony od pozycji – zaliczka za energię?
 10. Jaka KŚT i stawka amortyzacyjna dla miejsca postojowego w garażu podziemnym? 1) Bez wydzielonych ścian (udział w lokalu niemieszkalny – garażu), 2) Bez wydzielonych ścian (jako udział w lokalu mieszkalnym – miejsce postojowe w budynku mieszkalnym).
 11. Faktura za roczną składkę członkowską w organizacji z siedzibą w Holandii, na fakturze stawka VAT 0%. Jak powinno wyglądać rozliczenie VAT? Czy to jest import usług?
 12. Spółka zobowiązana jest do zapłaty zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego na rzecz „ubezpieczyciela swoich należności”. Czy można uznać to za koszt podatkowy? Przedmiotem sporu był sposób interpretacji zapisów umowy ubezpieczenia. Sąd wskazał, że od przedsiębiorcy wymaga się wyższej staranności.
 13. CIT/VAT: Spółka organizuje spotkania, w których uczestniczą kontrahenci spółki (przedstawiciele). Spółka płaci za wynajem sali konferencyjnej  oraz drobny poczęstunek. Czy można uznać te wydatki za koszt podatkowy i odliczyć VAT? W spotkaniach nie uczestniczy żaden pracownik spółki.
 14. Przedsiębiorca zajmuję się  zakupem i sprzedażą  mieszkań. Zazwyczaj są to mieszkania z rynku pierwotnego. Deweloper wystawia faktury zaliczkowe. Faktura końcowa zawiera informacje o dotychczasowych fakturach zaliczkowych i pozostałą kwotę, jaką nabywca powinien uregulować. Faktura jest wystawiona 20 lutego 2024 r. z datą płatności 20 czerwca 2024 r. Jak prawidłowo ująć tę fakturę do podatku VAT?
 15. Spółka zapłaciła podatek u źródła z uwagi na brak certyfikatu (brak zapisów w umowie, kto płaci za podatek). Czy można uznać to za koszt podatkowy?
 16. Spółka na CIT estońskim przegrała sprawę w sądzie z klientem i została obciążona przez sąd kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami sądowymi. Czy te wydatki podlegają pod estoński CIT jako wydatki niezwiązane z działalnością spółki?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: