Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (03.04.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 03.04.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

Czy w spółce z o.o. po zakończeniu leasingu operacyjnego można wykupić samochód osobowy nie przez spółkę, lecz prywatnie przez prezesa?

 1. Biuro turystyczne — czy od zagranicznych dostawców -(przewoźników samolotowych i hoteli) w ciepłych krajach powinniśmy ściągać certyfikaty rezydencji?
 2. Podział majątku spółki komandytowej, rozwiązanie bez procesu likwidacji, wspólnicy — osoba fizyczna i sp. z o.o. otrzymują środki pieniężne. Czy będzie to przychód podatkowy, gdy środki te są mniejsze od wniesionego wkładu, czy nie wykazywać przychodu, bo przychodem byłaby nadwyżka?
 3. Komunikat IE599 – w przesłanym przez urząd dokumencie jest błąd w warunkach dostawy – niezgodny z warunkami z faktury. Zgłoszono reklamację. Czy mimo to możemy wykazać eksport z tej transakcji we właściwym okresie? Czy powinniśmy czekać na nowy dokument?
 4. Czy serwis (naprawa) samochodu służbowego w państwie UE jest importem usług? Mam fakturę z „ich” podatkiem VAT naliczonym. Czy trzeba też certyfikat rezydencji, aby nie płacić podatku dochodowego u źródła? Kontrahent nie ma oddziału zagranicznego.
 5. Czy umowę zlecenie z osobą spoza UE (USA), oprócz WHT, będzie trzeba zarejestrować do ZUS? Umowa (tłumaczenie) jest wykonywana w USA zdalnie.
 6. Karty sportowe w części finansowane przez pracownika, a w części przez firmę ze środków obrotowych. Wystawiane są faktury wewnętrzne za przekazanie w wartości rynkowej (8% VAT). Czy taka czynność powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej? Póki co firma nie ma takiej kasy, bo nie sprzedaje dla osób fizycznych.
 7. Już po IFT, ale niezmiennie intryguje mnie kwestia usług od Facebooka (Meta) w kontekście WHT. Jakie obowiązki ciążą na nabywcy?
 8. Wynajmujemy część magazynu, w którym składowany był papier przez firmę najmującą. Towar ten został uszkodzony. Teraz najemca wystawił nam fakturę tytułem: „papier xero 75 ryz w opisie: zwrot za towar-uszkodzenia powstałe w procesie magazynowania”. Czy mogę odliczyć VAT i czy jest to kosztem?
 9. Sp. z o.o. sp.k., rachunek bankowy sp.k. zajęty. Zobowiązania regulowane są przez sp. z o.o. jako komplementariusza. Czy koszty sp.k. są kup?
 10. Jeżeli w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy odliczaliśmy stratę za poprzedni rok, czy musimy tę stratę uwzględnić w zeznaniu rocznym za bieżący rok, czy może przejść na kolejne lata?
 11. 01/24 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w Czechach wystawiła na podmiot w Polsce fakturę, 02/2024 znów wystawiła fakturę na podmiot polski, ale już z aktywnym nr VAT w Czechach, 03/24 to samo, 04/24 faktura na podmiot polski już z VAT UE — umowa o współpracy, usługi IT dopiero z 04/24. Jak „posprzątać” to w CIT i VAT? 01-02-03/24 Pewnie brak możliwości odliczenia VAT, a można zastosować wyliczenie w „stu” i zapłacić „kontrahentowi” mniej? A VAT do US? A jak w WHT?
 12. Małżeństwo wynajmuje wspólnie mieszkanie, a podatek od całości przychodu opłaca żona. W jaki sposób wykazać to rozliczenie w deklaracji rocznej? Czy żona sama może to rozliczyć, czy powinni wszyscy małżonkowie po połowie tak jak mają udziały?
 13. WDT - faktura wystawiona 26.03.2024 r. Przewoźnik odebrał towar 02.04.2024 r., data dostawy 03.04.2023 r. Czy do VAT (i VAT-UE) w marcu 2024 roku?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: