Lista płac: wynagrodzenie z umowy o pracę (08.04.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 08.04.2024 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
 1. Umowa o pracę – podstawa prawna
 2. Treść umowy
 3. Składniki wynagrodzenia
  1. Wynagrodzenie zasadnicze
  2. Premie, nagrody, dodatki
  3. Świadczenia na rzecz pracownika
   1. świadczenia opodatkowane
   2. świadczenia zwolnione od podatku
 4. Podatek dochodowy
  1. PIT-2 – oświadczenie podatnika
  2. Zaliczka na podatek dochodowy
  3. Zwolnienia i ulgi podatkowe
  4. Koszty uzyskania przychodu pracownika
   1. Brak kosztów uzyskania przychodu
   2. 20% kosztów uzyskania przychodu
   3. 50% kosztów uzyskania przychodu
 5. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  1. Zgłoszenie ubezpieczonego
  2. Zmiany w zakresie zgłoszenia
  3. Wyrejestrowanie ubezpieczonego
 6. Lista płac – naliczenie wynagrodzenia (przykłady)
 7. Księgowanie listy płac w PKPiR
 8. Księgowanie listy płac w księgach rachunkowych
 9. Wynagrodzenia w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
 10. ZUS od wynagrodzeń w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy
 11. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: