Import usług w podatku VAT (11.04.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 11.04.2024 r.
Czas trwania: 1,5 godz.

 • 10:00-11:00 Szkolenie online
 • 11:00-11:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Uwagi wstępne
  1. pojęcie terytorium Unii Europejskiej na gruncie podatku VAT
  2. terytorium UE a kwestia BREXIT
 2. Czym jest import usług na gruncie podatku VAT?
 3. Zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) usług na gruncie podatku VAT
  1. pojęcie „podatnika” dla celów ustalania miejsca świadczenia usług
  2. pojęcia „siedziby działalności gospodarczej” oraz „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”
  3. zasada ogólna ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) usługi, gdy nabywcą jest:
   1. podatnik
   2. osoba/podmiot niebędący podatnikiem
  4. szczególne zasady dotyczące ustalania miejsca świadczenia wybranych usług – m.in.:
  5. usługi związane z nieruchomością
  6. usługi transportowe
  7. usługi wstępu na imprezy itp.
  8. usługi targowe, edukacyjne itp.
  9. wybrane usługi świadczone dla „niepodatników” spoza UE
  10. usługi restauracyjne
  11. usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne świadczone dla „niepodatników”
 4. Podstawa opodatkowania przy imporcie usług
 5. Wysokość opodatkowania importu usług
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usług
 7. Import usług a odliczenie podatku naliczonego
 8. Dokumentowanie importu usług
 9. Wykazywanie importu usług w ramach JPK-V7M/V7K
 10. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: