Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (08.05.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 08.05.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Mam zamiar sprowadzić samochód z USA, który następnie będzie naprawiany i po upływie pół roku odsprzedawany. Jeżeli wykonam taką czynność, powiedzmy 3 razy w roku, czy dla urzędu skarbowego będzie to działalność gospodarcza?
 2. Remanent na 31.12.2023 r. jest nieprawidłowy. PIT-36L został już złożony. Remanent powinien być większy o 40 tys., zł (jeden samochód jako towar handlowy). Czy jest możliwość „ujawnienia” towaru handlowego na bieżąco w KPiR, czy jednak musi być korekta PIT-36L za 2023 rok?
 3. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych – czy można korzystać ze zwolnienia z VAT? Nie są to środki trwałe.
 4. Prośba o łopatologiczne wytłumaczenie rozliczenia straty z lat ubiegłych z działalności gospodarczej. Mam stratę z lat 2020 i 2021. W 2022 r. mam zysk przekraczający stratę z 2020 roku i mogę pomniejszyć dochód o niewielki procent straty za 2021 r.
 5. JPK – zakupiono maszynę w grudniu, faktura na osobę fizyczną, zamiast na firmę. Faktura korekta z prawidłowymi danymi w kwietniu, zaksięgowano fakturę korektę w IV, otrzymano zwrot VAT, dokumenty wysłane do US. Korekta była na zero, bo korygowane są dane. Jak to poprawić JPK? W którym miesiącu – czy w kwietniu i nr z pierwszej faktury?
 6. Jak zgłosić nowego burmistrza do US – czy aktualizując NIP-2 czy poprzez UPL?
 7. Dostaliśmy maszynę do testów z Norwegii tymczasowo, a przez pomyłkę zaimportowaliśmy maszynę. Czy teraz, żeby wywieźć ją do Norwegii, musimy ją kupić i odsprzedać?
 8. Czy będzie kosztem bilet lotniczy w sytuacji, gdy kontrahent w ostatniej chwili przesunął termin spotkania i już nie dało się przebukować biletu?
 9. W jaki sposób zaprzychodować wspólnikowi korzystanie ze służbowego mieszkania spółki?
 10. Czy można sprzedać zakupiony towar, na który nie mamy jeszcze faktury od producenta? Towar przyjęty na magazyn na podstawie WZ.
 11. Wybudowany garaż na cele firmowe jako magazyn (inwestycja, odliczony VAT i potem amortyzacja). Co należy zrobić, jeżeli w trakcie amortyzacji jest likwidacja firmy – co z VAT i co z KUP?
 12. Kompensata dywidendy (dla udziałowca nierezydenta) z pożyczkami udzielonymi udziałowcowi. Czy występuje podatek u źródła, gdy nie ma fizycznego przepływu pieniędzy?
 13. Z powodu błędów konstrukcyjnych chcemy obciążyć firmę w Finlandii za zamontowanie i koszty dodatkowego elementu do wyrobu gotowego. Czy to powinniśmy zrobić poza VAT – notą?
 14. Jeżeli firma posiada kasę fiskalną i część sprzedaży może korzystać ze zwolnienia (płatność przelewem), to czy mimo to można nabić taką sprzedaż na kasę, czy też będzie to istotny błąd?
 15. Czy usługi budowlane wykonywane dla osób fizycznych i płatne wyłącznie przelewem zwalniają z obowiązku posiadania kasy?
 16. Jak rozliczyć roczną składkę zdrowotną, jaki podać dochód? Przedsiębiorca od stycznia do października ubezpieczony w KRUS a od listopada w ZUS.
 17. Nasz dostawca wystawił nam fakturę zaliczkową 15.03.2024 r. z terminem płatności 60 dni. Płatność otrzymał 16.03.2024 r. od faktora (cesja). Zapłaciliśmy już do faktora za tą fakturę po 90 dniach – czyli ok. 16.06.2024 r. Która datę zapłaty należ wziąć pod uwagę? 16.03.2024 r. czy 16.06.2024 r.?
 18. Sp. z o.o. refakturuje na najemcę lokalu opłaty ze Wspólnoty Mieszkaniowej. Na fakturze od wspólnoty są usługi na VAT 23%, 8% i ND – utrzymanie części wspólnych. Jakie stawki VAT powinna wykazać sp. z o.o. na refakturach? Czy też może zastosować ND do kosztów „statutowych” wspólnoty?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: