Kontrola podatkowa w firmie (14.06.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 14.06.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 1. Kontrola podatkowa jako jeden z rodzajów działań weryfikacyjnych organów KAS
 2. Właściwość miejscowa organów kontroli podatkowej
 3. Cel oraz zakres, które może obejmować kontrola podatkowa
 4. Kontrolowany, pełnomocnik kontrolowanego, reprezentant kontrolowanego
 5. Wszczęcie kontroli podatkowej, w tym:
  1. przypadki, kiedy wszczęcie kontroli jest niedopuszczalne
  2. obowiązek zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej i wyjątki od tego obowiązku
  3. zawiadomienie i upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej – wymogi formalne i skutki uchybień organów w tym zakresie
  4. kontrola wszczęta ad-hoc („kontrola z legitymacji”)
  5. dzień wszczęcia kontroli podatkowej („kontrola z zawiadomienia”, „kontrola z legitymacji”)
 6. Czas trwania kontroli podatkowej i wpływ jego upływu na kwestie dowodowe
 7. Miejsca prowadzenia czynności kontrolnych
 8. Katalog uprawnień kontrolujących
 9. Katalog obowiązków kontrolowanego
 10. Podstawowe rodzaje czynności dowodowych podejmowanych w toku kontroli podatkowej oraz kwestia protokołu z czynności kontrolnych:
  1. badanie księgi (ksiąg), w tym struktur JPK
  2. dowody z dokumentów
  3. dowody z zeznań świadków
  4. oględziny
  5. dowód z opinii biegłego
 11. Protokół z kontroli:
  1. rola protokołu
  2. obowiązkowe elementy (części) protokołu z kontroli
  3. protokół z kontroli a protokół z badania ksiąg
  4. doręczenie protokołu kontroli jako forma zamknięcia kontroli podatkowej
  5. działania podatnika po otrzymaniu protokołu z kontroli:
   1. wniesienie zastrzeżeń do protokołu kontroli (termin oraz wymagane elementy treści zastrzeżeń) oraz sposób ich rozpatrzenia
   2. brak wniesienia zastrzeżeń do protokołu z kontroli i związany z tym skutek
 12. Dopuszczalność korekty deklaracji/zeznania w kontekście kontroli podatkowej:
  1. okres pomiędzy doręczeniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej a dniem wszczęcia kontroli podatkowej;
  2. okres trwania (przebiegu) kontroli podatkowej
  3. okres po zakończeniu kontroli podatkowej
 13. Zakończenie kontroli podatkowej a kwestia wszczęcia postępowania podatkowego.
 14. Ryzyko kar w trakcie kontroli podatkowej:
  1. kary porządkowe przewidziane w Ordynacji podatkowej;
  2. kary na gruncie KKS
 15. Trendy dotyczące obszarów objętych kontrolą podatkową na podstawie doświadczeń ostatnich lat (przykłady tytułów podatkowych, konkretnych zagadnień itd.)
 16. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: