Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać: Podatek u źródła (21.05.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 21.05.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: CIT PIT WHT

Doradca podatkowy i radca prawny – Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiada na wybrane pytania nadesłane przez uczestników i zadane przez nich na żywo.

 1. Dlaczego WHT nazywa się podatkiem u źródła?
 2. Kto płaci w Polsce podatek u źródła? Gdzie znajdę odpowiednie przepisy w temacie?
 3. Czy konsument wypłacający wynagrodzenie za licencję za granicę jest płatnikiem jakiegoś podatku?
 4. Czy firma zagraniczna składa w Polsce jakieś zeznania w związku z opodatkowaniem jej wynagrodzeń za dzierżawę sprzętu budowlanego podatkiem u źródła?
 5. Czy jest jakiś limit wynagrodzenia nierezydenta nieopodatkowany podatkiem u źródła?
 6. Czy płatnik zawsze pobiera podatek u źródła? Jak mam czytać te umowy o unikaniu? Nie rozumiem, czy stosuję najpierw ustawę, czy umowę?
 7. Czy bilety lotnicze podpadają pod podatek u źródła?
 8. Firma kupuje usługi prawne od zagranicznej kancelarii. Od kogo wziąć certyfikat rezydencji?
 9. Czy muszę mieć oryginał certyfikatu rezydencji?
 10. Dla kogo IFT-1/1R, a dla kogo IFT-2/2R?
 11. Skoro nie potrącamy podatku u źródła, to czy mam sporządzać IFT?
 12. Jaki kurs stosować do przeliczenia wynagrodzenia nierezydenta na PLN?
 13. Odsetki z pożyczki między podmiotami powiązanymi – jaki tu jest podatek u źródła?
 14. Czy zakup usługi pośrednictwa podpada pod podatek u źródła?
 15. Kupiliśmy znak towarowy od spółki matki, nie potrącaliśmy podatku u źródła – czy prawidłowo?
 16. Czy wystarczy certyfikat rezydencji, aby nie płacić podatku u źródła od usług maintenance fee (usługi wsparcia)?
 17. Korzystamy z miejsca na serwerze francuskiej spółki matki – czy jest podatek u źródła?
 18. Spółka kompensuje swoje zobowiązanie z tytułu licencji do znaku towarowego z wierzytelnością z tytułu sprzedaży towarów ze spółką matką. Czy jest podatek u źródła, skoro nie ma przepływu pieniądza?
 19. Płacimy do Niemiec za licencję do programu księgowego, nie pobieramy podatku WHT – czy prawidłowo?
 20. Wynajmujemy kotły gazowe od spółki córki  z Francji, nie płacimy WHT –  czy prawidłowo?
 21. Pracownik dostarczył fakturę za 2 dni wynajmu auta w Niemczech –  co z tym zrobić? Czy jest tutaj podatek u źródła?
 22. Czy certyfikat rezydencji Facebooka wystarczy, aby nie pobierać podatku u źródła?
 23. Jakie przychody brać pod uwagę dla limitu 2 mln zł?
 24. O co chodzi z tym odwróconym mechanizmem poboru podatku źródła?
 25. Na czym polega mechanizm ubruttowienia?
 26. Skoro płacimy podatek u źródła z własnych środków, to czy stanowi on koszty uzyskania przychodów?
 27. Czy sporządzać CIT-10Z, skoro nie pobraliśmy podatku u źródła?
 28. Czy umowa zlecenia z obywatelem Ukrainy jest opodatkowana podatkiem u źródła?
 29. Czy nasza spółka będąca płatnikiem WHT może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku u źródła ponad te 2 mln zł? Jakich formalności mamy dopełnić?
 30. Czy zawsze mamy sprawdzać to, kto jest rzeczywistym właścicielem należności?
 31. Jak długo jest ważny certyfikat rezydencji?
 32. Podatnik JDG zwolniony z VAT nabywa usługi reklamowe na Facebook-Meta. Otrzymuje faktury na małe kwoty w złotówkach. Czy podatnik ma obowiązek złożenia IFT-2R za dany rok, czy wystarczy pobrane ksero certyfikatu rezydencji?
 33. Jeżeli kupimy ubezpieczenie serwisowe na wypadek uszkodzenia pojazdu (wady ukryte), to czy występuje podatek u źródła? Kupujemy z Niemieckiej firmie.
 34. Czy w związku z umową z osobą fizyczną, która nie dostarczyła nam certyfikatu rezydencji, a wypłaciliśmy jej całość kwoty z umowy, powinniśmy ubruttowić kwotę, czy przyjąć do opodatkowania kwotę wypłaconą?
 35. Jedynym udziałowcem spółki polskiej jest spółka duńska. Mamy wypłacić spółce matce dywidendę powyżej 2 mln zł. Od kwoty powyżej 2 mln zł potrącamy 19%? Czy do limitu 2 mln zł sumujemy usługi doradcze, odsetki i dywidendę? Czy każdą traktujemy osobno do limitu 2 mln zł?
 36. Polska sp. z o.o. sprzedała towar do Danii, firma czeska (też sp. z o.o.) pośrednicząca w sprzedaży wystawiła fakturę za pośrednictwo w sprzedaży – czy ta usługa podlega pod podatek u źródła?
 37. Jesteśmy dealerem. Kupujemy na Węgrzech licencję na mapę do samochodu. Jeżeli instalujemy tę mapę w naszych samochodach, to nie wystąpi podatek u źródła? A co jeżeli zainstalujemy mapę w samochodzie klienta? Klienta zafakturujemy za usługę instalacji, w której jest wliczony koszt zakupu mapy.
 38. Sp. z o.o. kupuje towar handlowy od firmy niemieckiej. Po zakończeniu roku sp. z o.o. otrzymuje rabat w wysokości 3%. Otrzymujemy fakturę korygującą z jedną pozycją – rabat. Rozumiem, że to nie jest usługa i nie podlega pod podatek u źródła?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: