Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (22.05.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 22.05.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Czy po ostatnich interpretacjach można odliczyć VAT od zakupów kawy, herbaty, ciasteczek do sekretariatu i czy można rozpoznać koszty tych wydatków?
 2. Dokument celny za import towaru w procedurze uproszczonej – księgujemy VAT należny / naliczony, wykazujemy go w JPK. Jak natomiast księgować fakturę za towar ze stawką 0% czy „np”, wykazywaną w JPK?
 3. Czy koszty energii i ochrony zwiększają wartość nakładów inwestycji podczas budowy obiektu?
 4. Import usług w rejestrze VAT, podatek VAT wykazujemy ze stawką „NP” czy 0%? Czy jest różnica w wykazywaniu importu w rejestrach VAT z UE a spoza UE?
 5. Podatnik (osoba fizyczna, KPiR) buduje halę magazynową, która będzie przeznaczona na wynajem. Czy po zakończeniu budowy musi wprowadzić ten budynek do środków trwałych i amortyzować, czy może istnieje możliwość rozpoznania kosztu (wartość nakładów) w dacie zakończenia inwestycji?
 6. Import towarów spoza UE, towar płynie do Polski. Faktura ze stycznia w euro, towar dopłynął w kwietniu i wtedy przyjęto na magazyn. Po jakim kursie przyjąć towar na magazyn? Z datą dokumentu PZ?
 7. Organizujemy spotkanie integracyjne w Polsce dla zespołu, który pracuje za granicą w grupie. Szef pracuje dla nas w Polsce. Czy koszty spotkania będą dla nas kosztami kup? Co miesiąc obciążamy grupę za koszty szefa – czy te koszty można dodać do tej faktury wystawianej na spółkę w Finlandii jako eksport usług?
 8. Usługi transportowe (towary), ustalone kwartalne okresy rozliczeniowe – jeżeli zapłata za II kwartał wpłynęła w maju, to obowiązek podatkowy powstał w maju?
 9. Sp. k. księguje koszty wynajmowanego lokal na podstawie umowy. Czy powinniśmy sami naliczyć VAT?
 10. Wspólnik sp. z o.o. – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wynajmuje swoje auto tej spółce z o.o. Czy wystawia rachunek i rozlicza się z ryczałtem? Czy nawet jeżeli kiedyś zgłosiła, że rozlicza się liniowo (jeszcze za czasów starych komandytówek), to i tak najem liczy ryczałtem?
 11. Czy coś się zmieniło w kontekście składek ZUS przy działalności nierejestrowanej na usługi? Czy nadal traktuję się takie usługi jak umowę cywilnoprawną?
 12. Faktura za zakup kart multisport w kwietniu, rozliczona na liście płac kwietniowej wypłaconej w maju (potrącona z wynagrodzenia w maju). Kiedy faktura może być kosztem, a kiedy naliczyć VAT należny od części finansowanej przez pracowników?
 13. Sprzedaż towarów na OLX, który jest odpowiedzialny za przesyłki. Przedsiębiorca nie posiada pełnego adresu do faktury – czy występuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej?
 14. Sprzedaż energii wyprodukowanej przez panele – firma mąż sprzedaje firmie żonie. Czy to jest dobrze, czy trzeba opłacać akcyzę, czy to gdzieś zgłosić?
 15. Samochód osobowy wykupiony z leasingu i niewprowadzony do firmy – czy sprzedaż przed upływem 6 lat należy udokumentować fakturą z VAT, czy umową kupna-sprzedaży i rozliczyć w zeznaniu rocznym?
 16. Dostaliśmy części do serwisowania z Korei, zrobiliśmy import, jednak ich nie kupiliśmy. Części okazały się niemożliwe do naprawy. Za usługę sprawdzenia części obciążymy firmę z Norwegii. ta firma poprosiła nas o odesłanie części do Norwegii. Czy powinniśmy wykazać eksport tych części? Co z VAT?
 17. VAT: faktura niemiecka, import usług, RMK od 01-04-2024 do 31-03-2025, wystawiona 30-04-2024, termin płatności 14 dni – czy VAT (naliczony / należny) w momencie zapłaty? Kurs dzień poprzedzający dzień zapłaty, czy kurs dzień poprzedzający datę wystawienia?
 18. Czy dwóch członków zarządu powołanych uchwałą do pełnienia funkcji (jednocześnie udziałowcy sp. z o.o. po 50%) mogą być zatrudnieni na umowę o pracę w celu wykonywania funkcji członka zarządu? Czy jednak umowa o pracę nie może być związana z pełnieniem funkcji członka zarządu? Czy pełnomocnikiem do podpisania dwóch umów może być pracownik spółki?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: