Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (28.05.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 28.05.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Zakup samochodu ciężarowego z Anglii, odprawa w Holandii, auto będzie sprzedane i nie będzie rejestrowane – czy wykazuje się WNT i VAT-23?
 2. Bus kupiony na dwa rzędy siedzeń, DMC powyżej 3,5 ton, długość „bagażnika” dłuższa niż 50% całego busa, zarejestrowany jako VAT-2 – czy jest możliwość odliczenia 100% VAT i jednorazowej amortyzacji?
 3. Eksport do Peru, transport przesyłki odbywał się na warunkach EXW, na koszt odbiorcy, serwisem lotniczym DHL. Przesyłka nie została odprawiona indywidualnie ze względu na wartość faktury poniżej 1 tys. EUR, dokonano odprawy zbiorczej, dla której DHL nie udostępnia komunikatów IE529 i IE599 ze względu na ochronę danych osobowych. DHL twierdzi, że innym firmom dokument „Potwierdzenie odprawy kurierskiej” ze wskazaniem numeru zgłoszenia celnego wystarczy. Posiadane obecnie dokumenty to faktura, potwierdzenie wysyłki z DHL, potwierdzenie odprawy kurierskiej z DHL, potwierdzenie dostarczenia przesyłki od DHL. Czy mamy prawo zastosować stawkę 0% VAT, wykazując w JPK V7M za 05/2024 transakcję jako eksport?
 4. Spółka z.o.o. zawieszona cały rok obrachunkowy – czy trzeba robić sprawozdanie, jeżeli jedyne transakcje to opłaty za konto i symboliczna opłata za adres? Według mnie są to transakcje do ujęcia w księgach, czyli coś się działo i sprawozdanie finansowe konieczne. Czy niezamknięcie ksiąg spowoduje, że po kolejnym, już aktywnym, roku robi się sprawozdanie finansowe za dwa lata?
 5. Czynny podatnik VAT otrzymuje faktury za energię elektryczną i czynsz od Zakładu Karnego ze stawką zw. na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, następnie refakturuje na inną spółkę. Czy powinien zastosować stawkę VAT zwolnioną, czy stawkę 23%?
 6. Czy udział w szkoleniu biznesowym członków rady nadzorczej jest dla członków rady przychodem opodatkowanym i oskładkowanym? Członkowie rady nie pobierają wynagrodzenia.
 7. Zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków na gorąco dla pracowników fizycznych – czy jest kosztem pracodawcy i można odliczyć VAT od zakupów tego rodzaju?
 8. Jak ustalić bezpieczny procent odsetek naliczanych od pożyczki udzielonej przez wspólnika dla spółki z.o.o? Czy jest jakaś rynkowa stawka?
 9. Sp. z o.o. – firmy wynajmujące auta (np. zastępcze, na jazdy próbne) uznają wyłącznie podpisywanie umów z osobami fizycznymi, czasem pojawiają się faktury VAT za towarzyszące temu usługi np. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, wystawione na osoby fizyczne. Czy wyłącza to możliwość odliczenia VAT i uznania wydatków za KUP? Podobna sytuacja dotyczy np. karty kierowcy, którą pracownik jest zobowiązany samodzielnie wyrobić i opłacić – spółka nie może tego zrobić, jednak zgadza się na refundowanie tych wydatków.
 10. VAT - odprawa celna - dokument ZC299H7 - czy w JPK trzeba to jakoś specjalnie oznaczać, czy tylko „IMP”?
 11. W umowie najmu mamy wskazane miesięczne zaliczki na poczet opłat eksploatacyjnych (określony jest termin zapłaty). Wynajmujący wystawia faktury co miesiąc. Na podstawie faktury dokonywana jest zapłata. Czy powstaje obowiązek podatkowy z faktury?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: