Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (05.06.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 05.06.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Prowadzący doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Jednoosobowa działalność pani prawnik, nie zatrudnia pracowników – czy można uznać za koszt dwa auta w umowie leasingu?
 2. Czy jeżeli mamy usługę kateringową i reprezentację, możemy odliczyć VAT?
 3. Otrzymaliśmy credit note z Czech w maju z tytułu błędnie zastosowanej ceny jednostkowej towaru – dot. faktury z lutego. WNT wykazane w JPK w lutym. Czy CN powoduje u nas obowiązek korekty JPK za luty, czy wykazać na bieżąco i czy w ogóle wykazywać w VAT? W należnym i naliczonym korekta w lutym?
 4. CIT – faktura za usługę gastronomiczną, wartość netto zakwalifikowana jako reprezentacja NKUP, VAT nie można odliczyć, ale czy VAT może być KUP?
 5. Jest czerwiec a dostawca usługi wysłał nam zaległą fakturę za marzec z datą wystawienia marcową – czy to jest ok? W naszej opinii powinien być to duplikat z datą bieżącą wystawienia.
 6. Czy istnieje możliwość poprawienia błędów w protokołach ZZW po złożeniu do KRS? Są to oczywiste omyłki pisarskie, brak podpisów pod uchwałą.
 7. Wysyłka towaru z Polski do Wielkiej Brytanii – kto płaci VAT z dokumentu SAD? Odbiorca?
 8. Szkolenie pracowników, po którym następuje wyjście pracowników na kręgle celem integracji. Czy opłacenie torów oraz mały catering w trakcie mogą być KUP (świadczenie na rzecz pracowników) i czy można od wynajmu toru odliczyć VAT?
 9. Czy istnieje jakaś inna (oprócz ulgi na złe długi) podatkowa forma nacisku na kontrahenta, który zaległa z płatnością za faktury?
 10. Czy do celów CIT i VAT można zastosować uproszczenie w ustaleniu kursu waluty do krajowej faktury sprzedażowej – wg daty wystawienia faktury, nawet jeśli data wystawienia jest późniejsza niż data sprzedaży?
 11. Podatnik (osoba fizyczna) w dniu 23 05 2024 r. wniósł aportem całe przedsiębiorstwo do spółki jawnej. Jednakże po tym terminie sprzedawał (wystawiał faktury oraz nabijał na kasę) w JDG zamiast w spółce. Jakie są konsekwencje podatkowe takiego działania?
 12. Czy jeżeli w momencie otrzymania faktury za towar wiem, że będzie zwrot 100% i korekta do zera, to czy prawidłowo będzie po uzgodnieniu warunków korekty zaksięgować fakturę i korektę faktury w kwocie brutto NKUP i nie uwzględniać w JPK? (pełna księgowość)
 13. Egzekucja – dostaliśmy od urzędu pismo, żeby nie płacić kontrahentowi, tylko przekierować opłaty do US. Teraz podobno już zawieszono egzekucję, ale wiemy to od kontrahenta, nie mamy pisma bezpośrednio od US. Czy możemy płacić faktury dostawcy, czy czekać na pismo od US?
 14. Z okazji rekordowej sprzedaży firma zorganizowała catering dla wszystkich pracowników – food track z kanapkami na ciepło. Faktura została opłacona ze środków bieżących. Jak potraktować taki koszt w VAT i CIT?
 15. Chcemy drukować książkę, do której mają prawa osoby z Anglii. Będzie umowa określająca wynagrodzenie: np. 10% od wartości sprzedaży. Czy wypłacane honorarium autorskie będzie opodatkowane podatkiem u źródła?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: