Kursy walut w podatku VAT na przykładach (06.06.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 0,00 zł

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 06.06.2024 r.
Czas trwania: 1,5 godz.

 • 10:00-11:00 Szkolenie online
 • 11:00-11:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Transakcje
  1. Zasada ogólna przeliczania kwoty podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote polskie oraz przykłady
  2. Szczególne regulacje przewidziane dla przeliczania kwoty podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote polskie oraz przykłady ich stosowania:
   1. wystawienie faktury przez podatnika przed powstaniem obowiązku podatkowego
   2. import towarów
   3. usługi wstępu na imprezy masowe
   4. opcja stosowania zasad przeliczania przychodu wynikających z przepisów o podatku dochodowym
   5. wybór opcji stosowania zasad przeliczania przychodu wynikających z przepisów o podatku dochodowym
   6. czasowe „związanie” wyborem opcji stosowania zasad przeliczania przychodu wynikających z przepisów o podatku dochodowym
   7. rezygnacja z opcji stosowania zasad przeliczania przychodu wynikających z przepisów o podatku dochodowym
   8. wyjątki od stosowania opcjonalnych zasad przeliczania przychodu wynikających z przepisów o podatku dochodowym pomimo jej wyboru
  3. Szczególny kurs waluty dla przeliczania niektórych limitów przewidzianych w ustawie o VAT a wyrażonych w walucie obcej
  4. Uwagi dodatkowe dotyczące:
   1. faktury dwuwalutowej
   2. faktury wystawionej w złotych polskich po kursie ustalonym przez strony transakcji
 2. Korekty transakcji 
  1. Zasada ogólna przeliczania kwoty korekty podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote polskie oraz przykłady
  2. Szczególne regulacje przewidziane dla przeliczania kwoty korekty podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote polskie oraz przykłady ich stosowania:
   1. udzielenie opustu/obniżki dla dostaw towarów lub wykonanych usług w danym okresie (faktura korygująca „zbiorcza”)
   2. udzielenie opustu/obniżki dla dostaw towarów lub wykonanych usług w danym okresie, udokumentowanego fakturą, a stanowiących u podatnika:
    1. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów
    2. import usług
    3. dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca
  3. Przeliczania kwoty korekty podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przy wyborze przez podatnika opcji stosowania zasad przeliczania przychodu wynikających z przepisów o podatku dochodowym
 3. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: