Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać: Wartości niematerialne i prawne w CIT/PIT (13.06.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 13.06.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: CIT PIT

Doradca podatkowy i radca prawny – Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiada na wybrane pytania nadesłane przez uczestników i zadane przez nich na żywo.

 1. Nabywamy co roku prawa autorskie do projektu kalendarzy – czy to jest WNiP, czy koszt pośredni?
 2. Jesteśmy w trakcie opracowywania na potrzeby naszej firmy nowego oprogramowania księgowego. Z chwilą podpisania protokołu odbioru nabędziemy prawa autorskie do programu. Obok tego głównego oprogramowania nabywamy licencje do programów dodatkowych – czy stanowią one odrębny WNiP?
 3. Kupiliśmy prawa do bazy klientów od spółki matki – czy stanowią one wartość niematerialną i prawną?
 4. Prowadzimy prace badawcze i prace rozwojowe – jak to rozliczyć, czy  koszty prac badawczych należy uwzględnić w wartości początkowej prac rozwojowych?
 5. Podatnik JDG nabył prawa do domeny internetowej na 5 lat. Czy powinniśmy je amortyzować?
 6. Spółka nabyła licencję do dokumentacji projektowej do inwestycji, której nie będzie realizować, i następnie udzieli nieodpłatnej sublicencji gminie. Czy spółka może amortyzować licencję do dokumentacji?
 7. Rejestrujemy w czerwcu prawo ochronne do naszego znaku towarowego w urzędzie w Alicante – czy wydatki z tym związane mamy amortyzować?
 8. Czy można zlikwidować wartość niematerialną i prawną? 
 9. Czy amortyzuję znak zgłoszony do patentu, czy czekam na prawo ochronne do znaku?
 10. Jaka stawka amortyzacji licencji do plików graficznych?
 11. Płacimy za licencję do programu graficznego –  czy mamy odprowadzać podatek u źródła?
 12. Czy gdy kupujemy prawa autorskie do projektu budowlanego, to mamy tutaj odrębną WNiP?
 13. Firma będzie rezygnować z inwestycji budowlanej. Co z nakładami na projekty budowlane, które nie były kosztem, bo miały wejść do wartości początkowej budynku?
 14. Nabywamy upgrade do programu księgowego –  jak tutaj potrącić koszty?
 15. Płacimy za licencję do znaku towarowego miesięczną opłatę. Jak ustalić wartość początkową licencji?
 16. Czy koszt szkolenia pracowników z programu wliczać do jego wartości początkowej?
 17. Czy możemy zastosować 50% KUP do wynagrodzenia za prawa autorskie do obliczeń związanych z wytrzymałością naszego produktu?
 18. Kupiliśmy nowy moduł oprogramowania. Czy koszt jego wdrożenia uwzględniać w wartości początkowej, a co później z opłatami serwisowymi?
 19. Aktualizację antywirusa rzucaliśmy w koszty –  czy prawidłowo?
 20. Program ERP, wartość faktury: 50.000 zł netto, ilość użytkowników: 6. Czy mam niskocenne WNiP?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: