Wakacyjny kurs VAT od podstaw - dzień 1 (29.07.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • indywidualny link do szkolenia online (live),
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

To szkolenie jest dostępne w pakiecie pt. Wakacyjny kurs VAT od podstaw (29-31.07.2024)

Szkolenie odbędzie się w dniu 29.07.2024 r.
Czas trwania: 4 godz.

 • 10:00 11:15 Blok 1 (75 minut)
 • 11:15-11:30 Przerwa (15 minut)
 • 11:30-12:45 Blok 2 (75 minut)
 • 12:45-13:00 Przerwa (15 minut)
 • 13:00-14:00 Blok 3 (60 minut)
Tematyka: VAT
 1. Status podatnika VAT
 2. Obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT oraz zwolnienie podmiotowe od podatku VAT
 3. Czynności podlegające zakresowi podatku VAT i wyłączenia spod tego zakresu
 4. Definicje odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług (w tym również czynności nieodpłatne)
 5. Moment powstania obowiązku podatkowego dla dostaw towarów i świadczenia usług (obrót krajowy):
  1. zasada ogólna
  2. czynności, dla których przewidziano szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
  3. przedpłaty a obowiązek podatkowy; 
  4. „refakturowanie” (odsprzedaż) usług
  5. metoda kasowa na gruncie podatku VAT
 6. Podstawa opodatkowania 
  1. zasada ogólna
  2. czynności, dla których przewidziano szczególne zasady ustalania podstawy opodatkowania
  3. przesłanki zmiany podstawy opodatkowania
  4. rozliczanie faktur korygujących „in minus” oraz „in plus” przez sprzedawcę
  5. kursy walut w podatku VAT
 7. Przegląd stawek podatku VAT oraz zwolnień od podatku
 8. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: