Wakacyjny kurs VAT od podstaw - dzień 2 (30.07.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • indywidualny link do szkolenia online (live),
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

To szkolenie jest dostępne w pakiecie pt. Wakacyjny kurs VAT od podstaw (29-31.07.2024)

Szkolenie odbędzie się w dniu 30.07.2024 r.
Czas trwania: 4 godz.

 • 10:00 11:15 Blok 1 (75 minut)
 • 11:15-11:30 Przerwa (15 minut)
 • 11:30-12:45 Blok 2 (75 minut)
 • 12:45-13:00 Przerwa (15 minut)
 • 13:00-14:00 Blok 3 (60 minut)
Tematyka: VAT
 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
  1. przesłanki podmiotowe dla uznania transakcji za WDT
  2. przesłanki przedmiotowe dla uznania transakcji za WDT
  3. tzw. przemieszczenie magazynowe (wewnętrzne) a WDT
  4. moment powstania obowiązku podatkowego
  5. podstawa opodatkowania
  6. fakturowanie WDT i elementy obowiązkowe faktury
  7. stosowania 0% stawki VAT przy WDT
  8. przedpłaty a WDT
  9. wykazywanie WDT w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej VAT-UE
  10. korekta rozliczeń WDT
 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  1. przesłanki podmiotowe dla uznania transakcji za WNT
  2. przesłanki przedmiotowe dla uznania transakcji za WNT
  3. miejsce dokonania WNT (kraj zakończenia transportu vs kraj numeru VAT UE)
  4. tzw. przemieszczenie magazynowe (wewnętrzne) a WNT
  5. moment powstania obowiązku podatkowego
  6. podstawa opodatkowania
  7. dokumentowanie WNT
  8. stawka VAT właściwa dla WNT
  9. przedpłaty a WNT
  10. wykazywanie WNT w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej VAT-UE
  11. korekta rozliczeń WNT
 3. Import towarów
  1. import towarów – klasyczny sposób rozliczania
  2. import towarów – rozliczanie w ramach deklaracji VAT (art. 33a ustawy o VAT)
  3. moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów
  4. podstawa opodatkowania w imporcie towarów
  5. moment odliczenia podatku naliczonego przy imporcie towarów
 4. Eksport towarów
  1. eksport towarów – istota transakcji
  2. przemieszczenie towarów poza granice UE a eksport towarów
  3. moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów
  4. podstawa opodatkowania w eksporcie towarów
  5. stawka 0% a eksport towarów (w tym przedpłaty na poczet eksportu)
  6. dokumentowanie eksportu towarów i wykazywanie w deklaracji VAT
 5. Usługi w obrocie międzynarodowym
  1. miejsce świadczenia usług a status nabywcy (podatnik vs konsument)
  2. pojęcie „siedziby działalności gospodarczej”
  3. pojęcie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”
  4. zasady ustalania miejsca świadczenia usług – zasady ogólne
  5. zasady ustalania miejsca świadczenia usług – wyjątki (m.in. usługi transportowe, usługi związane z nieruchomościami itp.)
  6. usługi w obrocie międzynarodowym a deklaracja VAT oraz informacja podsumowująca VAT-UE
 6. Obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT w kontekście transakcji międzynarodowych
 7. WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość), SOTI (sprzedaż na odległość towarów importowanych) – sygnalizacja zagadnień
 8. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: