Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać: Zwolnienia w PIT (04.07.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 04.07.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: PIT

Doradca podatkowy i radca prawny Katarzyna Wojtowicz-Janicka odpowiada na wybrane pytania nadesłane przez uczestników i zadane przez nich na żywo.

 1. Pracownik był w podróży służbowej na szkoleniu. W rozliczeniu delegacji przedłożył fakturę na usługi SPA. Czy ten wydatek sfinansowany z karty służbowej podlega zwolnieniu w PIT?
 2. Pracownik ma szkła cylindryczne zapisane przez okulistę w ramach BHP. Ich koszt przekracza limit przewidziany w wewnętrznym zarządzeniu o zwrocie wydatków na okulary pracownicze. Czy nadwyżkę opodatkować PIT?
 3. Spółka pokrywa prezesowi na kontrakcie menadżerskim koszty kursu języka angielskiego. Czy rozpoznajemy tu przychód opodatkowany PIT?
 4. Czy pokrywanie pracownikom kosztów studiów podyplomowych korzysta ze zwolnienia w PIT? Czy musimy zawierać z nimi na to umowę?
 5. Zatrudniamy pracowników na budowach, które znajdują się w całej Polsce. Pracownicy nie znajdują się w podróży służbowej. Niektórym pracownikom, z uwagi na specyfikę pracy, zapewniamy posiłki profilaktyczne. Chcemy je również przekazywać tym pracownikom, którym one nie przysługują zgodnie z przepisami. Czy w tym drugim przypadku powinniśmy doliczać pracownikom przychód ze stosunku pracy?
 6. Organizujemy konkurs na hasło reklamowe naszego produktu i ogłaszamy go w mediach społecznościowych. Nagrodą jest smartfon za 1500 zł. Czy możemy skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 PIT?
 7. Chcemy przekazywać nagrody pracownikom naszego kontrahenta za zrealizowanie przez niego odpowiedniego poziomu sprzedaży. Korzystamy tu ze zwolnienia podatkowego dla nagród ze sprzedaży premiowej?
 8. Firma wynajmuje mieszkanie w Warszawie pracownikowi z Sanoka. Czy całość czynszu będzie przychodem ze stosunku pracy?
 9. Pracownik osiąga wiek emerytalny 15 sierpnia br. Czy wynagrodzenie za sierpień wypłacone w terminie przewidzianym w umowie o pracę korzysta z „PIT-0"?
 10. Firma ponosi koszty zakupu garsonek i garniturów dla pracowników, których noszenie należy do obowiązków pracowników. Pracownicy otrzymują przypinki z logo spółki. Opodatkowywać czy nie?
 11. Kupujemy produkty żywnościowe do lodówki firmowej i pokoju socjalnego, np. ciastka, płatki śniadaniowe, wędliny. Czy stanowią one przychód pracowniczy, czy mamy podzielić koszt na liczbę pracowników?
 12. Finansujemy corocznie wyjazd emerytów na pielgrzymkę do Częstochowy ze środków obrotowych. Koszt 1800 zł. Czy mamy wystawić im jakiś PIT?
 13. Pełnię społecznie funkcję skarbnika w stowarzyszeniu. Otrzymuję dietę w wysokości 1200 zł z tytułu pełnionej funkcji. Nie pobierają mi żadnego podatku, czy to jest prawidłowe?
 14. Małżonek pracownicy zachorował onkologicznie. Chcemy wypłacić żonie zapomogę – jak to zrobić, by nie była opodatkowana PIT?
 15. Pracodawca przekazuje pracownikom vouchery na weekendowy pobyt w górach w celu wspólnej integracji pracowników. Pracownicy jadą w góry w wybranym terminie. Czy przekazane vouchery będą opodatkowane?
 16. W maju 2024 r. spłonęła nam hala magazynowa. Oczekujemy na decyzję ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania. Czy takie odszkodowanie stanowi przychód opodatkowany w dacie jego otrzymania?
 17. Pracownik notorycznie nie przywozi dokumentów z podróży służbowej i składa oświadczenie o ich zgubieniu. Czy mogę tutaj zastosować zwolnienie w PIT do takich wydatków wynikających z tego oświadczenia?
 18. Spółka nabywa karty przedpłacone, które zasila co miesiąc kwotą od 300 zł do 400 zł, dla pracowników, którym przysługują posiłki profilaktyczne. Pracownicy sami decydują o rodzaju posiłku, który nabywają. Czy to jest zwolnione?
 19. Firma JDG – otrzyma od wodociągów wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Czy mam je doliczyć podatnikowi do przychodu z działalności gospodarczej?
 20. Pracownik jedzie w delegację własnym samochodem i poza kilometrówką zwracamy mu koszty parkingów i autostrad. Czy zwolnienie z PIT dotyczy tylko kilometrówki, czy całego zwrotu?
 21. Pracownik sekretariatu używa własnego samochodu do załatwiania spraw na mieście, w urzędach itd. Wypłacamy mu ryczałt za jazdy lokalne. Czy możemy zastosować zwolnienie podatkowe w PIT?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: