Podatki: Wy pytacie, my odpowiadamy – VAT/CIT/PIT (09.07.2024)

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 09.07.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT CIT PIT

Doradcy podatkowi – Paweł Łabno oraz Katarzyna Wojtowicz-Janicka – odpowiadają na wybrane pytania uczestników dotyczące podatku VAT, CIT i PIT.

 1. Spółka z o.o. korzysta z dodatkowego  pakietu medycznego dla pracowników. Partycypuje w kosztach ubezpieczenia pracowników. Pracownicy ponoszą część kosztów ubezpieczenia. Czy należy wykazać kwotę składki ubezpieczenia w JPK przypadającą w całości na danego pracownika jako dowód wewnętrzny ze stawką zw.?
 2. Usługi dekoratorskie typu ścianki na imprezach okolicznościowych, ubiór sal weselnych – jaką stawkę VAT można zastosować – 8% czy 23%?
 3. Kilometrówka prowadzona do  samochodu osobowego, VAT-26 złożony, odliczenie 100% VAT –  jaką maksymalną stawkę amortyzacji można zastosować? Czy jest możliwa jednorazowa amortyzacja?
 4. Wspólnik spółki z o.o. i zarazem prezes zarządu świadczy usługi transportowe dla innej spółki jej samochodem. Za wykonane usługi wystawia fakturę sprzedaży ze spółki. W spółce nie jest nikt zatrudniony. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?
 5. Pan Tomasz (będący VAT-owcem) wynajmuje sp. z o.o. prywatne mieszkanie. W umowie jest napisane, że sp. z o.o. wynajmuje je na rok na cele mieszkaniowe pracowników. Jaka stawka VAT powinna być zastosowana przez Pana Tomasza? Gdyby sp. z o.o. wykorzystywała to mieszkanie na cele mieszkaniowe swoich pracowników i swoich współpracowników, to z jaką stawką Pan Tomasz powinien wystawić fakturę?
 6. Korekta WDT sprzedaż in minus, pierwotne faktury w zawyżonej cenie, do VAT na bieżąco według daty korekty, a do PDOP według daty sprzedaży, czyli wstecz?
 7. Pan Tomasz (będący VAT-owcem) wynajmuje sp. z o.o. prywatne mieszkanie na cele mieszkaniowe w stawce zwolnionej.  Czynsz według umowy powinien być płacony do 10-tego następnego miesiąca. W jakim miesiącu należy opodatkować przychód z najmu czerwcowego? W lipcu do podatku dochodowego i do VAT-u?
 8. Czy jest konieczność prowadzenia oddzielnego rejestru faktur, które wpłynęły do firmy. Czy wystarczy datę wpływu umieścić na fakturze? Większość faktur przechodzi przez skaner, więc można zrobić raport z datą skanowania – czy to wystarczy?
 9. Zarząd sp. z o.o. wieloosobowy, sprawozdanie podpisała księgowa i prezes, drugi członek podpisał odręcznie oświadczenie o zgodności SF z ustawą. Składamy sprawozdanie, dołączamy ów skan oświadczenia i KRS krzyczy, że brak podpisu. Jak to ominąć?
 10. My kupujemy od firmy z Norwegii, a oni robią odprawę. Jak to wykazać w JPK? Jeżeli podmiot norweski dokonuje odprawy towaru na terenie Polski, to w której pozycji deklaracji powinniśmy wykazać import? Czy potrzebujemy te dokumenty celne?
 11. Kiedy używa się adnotacji invoice simplified under article 141 of Directive 2006/112/EC? Czy tylko przy transakcji trójstronnej, gdzie towar dostarczany jest do UE?
 12. Architekt na podatku liniowym, vatowiec poszerzył działalność o sędziowanie sportowe. Czy ta dodatkowa czynność może być wykonywana pod działalnością gospodarczą z wystawieniem faktury z VAT?
 13. Wprowadzenie samochodu osobowego zakupionego w 2019 r. do DG rozpoczętej 2023 r. Zwolnienie z VAT podmiotowe, wartość rynkowa 8 tys. zł – czy można bezpośrednio w 100%?
 14. Chcemy skorzystać z ulgi na złe długi – jest na znaczną kwotę. Cy może być kontrola tych  transakcji z US?
 15. Najem bezpłatny lokalu od rodzica – docelowo biuro i sklep wielobranżowy. Zakup płytek, farb, paneli do tego lokalu itp. – wartość ponad 10 tys. zł. Jak to potraktować? Każda faktura w KUP czy inwestycja w obcym ŚT i amortyzacja?
 16. Samochód prywatny ciężarowy w JDG z jednym rzędem siedzeń, VAT-1 w dowodzie + oświadczenie, niezgłoszony do VAT-26 – jak potraktować w VAT i w kosztach?
 17. E-doręczenia: czy przepisy na pewno wchodzą od 01.01.2025 r. dla firm zarejestrowanych w KRS?
 18. Grunt rolny otrzymany w darowiźnie dawno temu z ojca na syna. Obecnie syn działa jako gospodarstwo rolne i czynny VAT-owiec. Dwa przypadki: 1. Sprzedaż gruntu osobie fizycznej – obowiązkowo na fakturę i jaka stawka?  2. Specustawa wywłaszcza z gruntu pod budowę drogi – też fakturę wystawia rolnik?
 19. VAT i CIT: Dwudniowa impreza integracyjna z kontrahentami z okazji  10-lecia istnienia firmy. W ramach usługi kompleksowej było szkolenie, gastronomia, nocleg. Czy można odliczyć VAT od całości usługi? Czy trzeba naliczyć VAT należny? Czy wydatek będzie kosztem podatkowym?
 20. Czy brak wypełnienia numeru TIN przy imporcie usług poza UE (Ukraina) w JPK wymaga korekty JPK, czy jest to dana nieobowiązkowa? Numer był na fakturze, ale nie został wpisany do JPK.
 21. Faktura zgodna z umową za leasing operacyjny (otrzymana w czerwcu), data wystawienia 03.06.2024 r., a data wykonania usługi 01.07.2024 r. U nas traktowany jako leasing finansowy z uwagi na badanie bilansu. Kiedy Odliczamy VAT? Jaka jest różnica dla odliczenia VAT przy leasingu operacyjnym a finansowym?
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny tylko w karnecie: