Przedawnienie zobowiązań podatkowych (19.06.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 19.06.2024 r.
Czas trwania: 1 godz.

 • 10:00-11:00 Szkolenie online
 • 11:00-11:30 Sesja pytań i odpowiedzi
 1. Przedawnienie zobowiązań podatkowych – istota zagadnienia
 2. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych i sposób jego liczenia
 3. Przypadki braku rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia
 4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych:
  1. katalog przesłanek przerwania biegu terminu przedawnienia
  2. skutek przerwania biegu terminu przedawnienia
 5. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia:
  1. katalog przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia
  2. skutek zawieszenia biegu terminu przedawnienia
  3. problem nadużywania przez organy podatkowe instytucji zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych poprzez instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych (KKS)
  4. kwestia zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w kontekście tzw. specustawy dot. COVID-19 oraz uchwały NSA z dnia 27 marca 2023 r. (sygn. akt I FPS 2/22)
  5. terminy podjęcia dalszego bieg terminu przedawnienia po uprzednim zawieszeniu jego biegu
 6. Szczególne przypadki dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego:
  1. katalog zobowiązań podatkowych nieulegających przedawnieniu
  2. spory dotyczące podwójnego opodatkowania a upływ terminu przedawnienia
 7. Przedawnienie zobowiązań podatkowych w kontekście płatników i inkasentów
 8. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: