MPP i biała lista podatników (11.05.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
  • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
  • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
  • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 11.05.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: VAT
  1. Mechanizm podzielonej płatności (MPP)
    1. Istota mechanizmu podzielonej płatności:
    2. MPP – od dobrowolności do obowiązku stosowania
    3. Obowiązkowy MPP:
      1. katalog towarów i usług (załącznik nr 15 do ustawy o VAT) w kontekście obowiązkowego MPP
      2. wartość faktury brutto a MPP
      3. zaliczka a MPP
      4. MPP a partnerstwo publicznoprawne (wyłączenie spod MPP)
      5. adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” w fakturze
    4. MPP a problemy praktyczne - między innymi:
      1. stosowanie MPP przez podatnika zwolnionego od VAT
      2. obowiązek stosowania MPP a rachunek VAT
      3. kompensaty (potrącenia) a MPP
      4. faktura w walucie obcej a MPP
      5. adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” w fakturze, której nie dotyczy obowiązkowy MPP
      6. MPP a faktoring
      7. JPK-V7M/V7K a MPP
    5. sankcje związane z naruszeniem obowiązków związanych z MPP w zakresie VAT, PIT/CIT, KKS
      1. sankcje po stronie sprzedawcy/usługodawcy
      2. sankcje po stronie nabywcy
    6. obowiązkowy MPP – co czeka podatników w przyszłości (?)
  2. „Biała lista podatników VAT”
    1. Najważniejsze informacje dotyczące „białej listy podatników VAT” i celu jej wprowadzenia
    2. Zakres danych ujmowanych w „białej liście podatników VAT”
    3. „Biała lista podatników VAT” a tzw. plik płaski
    4. Katalog podmiotów ujmowanych w „białej liście podatników VAT"
    5. „Biała lista podatników VAT” a:
      1. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR)
      2. rachunki walutowe
      3. rachunki wirtualne
      4. rachunki cesyjne
      5. rachunki gospodarki własnej banków i SKOK
      6. rachunki firm faktoringowych
      7. rachunki powiernicze i depozytowe
      8. rachunki w bankach zagranicznych
      9. rachunki komorników i organów egzekucyjnych
    6. Transakcje podlegające zapłacie na rachunek ujęty w „białej liście podatników VAT”, w tym pojęcie "jednorazowej wartości transakcji"
    7. Dzień zlecenia przelewu
    8. Kompensata a „biała lista podatników VAT”
    9. Płatność kartą a „biała lista podatników VAT”
    10. Sankcje w zakresie podatków PIT/CIT oraz odpowiedzialność solidarna w podatku VAT związane z „białą listą podatników VAT” i wyjątki od nich
    11. Zawiadomienie organu podatkowego o płatności na rachunek spoza „białej listy podatników VAT (formularz ZAW-NR)
    12. „Biała lista podatników VAT” a zachowanie należytej staranności – uwagi praktyczne na tle orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych
  3. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: