MPP i biała lista podatników (11.05.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 25,00 zł netto (30,75 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 11.05.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: VAT
 1. Mechanizm podzielonej płatności (MPP)
  1. Istota mechanizmu podzielonej płatności:
  2. MPP – od dobrowolności do obowiązku stosowania
  3. Obowiązkowy MPP:
   1. katalog towarów i usług (załącznik nr 15 do ustawy o VAT) w kontekście obowiązkowego MPP
   2. wartość faktury brutto a MPP
   3. zaliczka a MPP
   4. MPP a partnerstwo publicznoprawne (wyłączenie spod MPP)
   5. adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” w fakturze
  4. MPP a problemy praktyczne - między innymi:
   1. stosowanie MPP przez podatnika zwolnionego od VAT
   2. obowiązek stosowania MPP a rachunek VAT
   3. kompensaty (potrącenia) a MPP
   4. faktura w walucie obcej a MPP
   5. adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” w fakturze, której nie dotyczy obowiązkowy MPP
   6. MPP a faktoring
   7. JPK-V7M/V7K a MPP
  5. sankcje związane z naruszeniem obowiązków związanych z MPP w zakresie VAT, PIT/CIT, KKS
   1. sankcje po stronie sprzedawcy/usługodawcy
   2. sankcje po stronie nabywcy
  6. obowiązkowy MPP – co czeka podatników w przyszłości (?)
 2. „Biała lista podatników VAT”
  1. Najważniejsze informacje dotyczące „białej listy podatników VAT” i celu jej wprowadzenia
  2. Zakres danych ujmowanych w „białej liście podatników VAT”
  3. „Biała lista podatników VAT” a tzw. plik płaski
  4. Katalog podmiotów ujmowanych w „białej liście podatników VAT"
  5. „Biała lista podatników VAT” a:
   1. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR)
   2. rachunki walutowe
   3. rachunki wirtualne
   4. rachunki cesyjne
   5. rachunki gospodarki własnej banków i SKOK
   6. rachunki firm faktoringowych
   7. rachunki powiernicze i depozytowe
   8. rachunki w bankach zagranicznych
   9. rachunki komorników i organów egzekucyjnych
  6. Transakcje podlegające zapłacie na rachunek ujęty w „białej liście podatników VAT”, w tym pojęcie "jednorazowej wartości transakcji"
  7. Dzień zlecenia przelewu
  8. Kompensata a „biała lista podatników VAT”
  9. Płatność kartą a „biała lista podatników VAT”
  10. Sankcje w zakresie podatków PIT/CIT oraz odpowiedzialność solidarna w podatku VAT związane z „białą listą podatników VAT” i wyjątki od nich
  11. Zawiadomienie organu podatkowego o płatności na rachunek spoza „białej listy podatników VAT (formularz ZAW-NR)
  12. „Biała lista podatników VAT” a zachowanie należytej staranności – uwagi praktyczne na tle orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych
 3. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: