Współczynnik proporcji i preproporcji w VAT (30.03.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 75,00 zł netto (92,25 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 30.03.2022 r.
Czas trwania: 2 godz.

Tematyka: VAT
 1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT:
  1. działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT – czynności opodatkowane i zwolnione
  2. czynności inne niż działalność gospodarcza na przykładzie działań JST, uczelni wyższych, instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń
 2. Podstawowe zasady odliczenia podatku VAT – powiązanie kosztów z określonym rodzajem działalności
 3. Współczynnik proporcji
  1. zakres stosowania
  2. sposób wyliczenia – ujęcie we współczynniku obrotu nieruchomościami, transakcji międzynarodowych i odsetek
  3. korekta współczynnika
 4. Tzw. współczynnik proporcji
  1. geneza i sposób ustalania współczynnika
  2. zasady ustalania współczynnika w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów
  3. możliwość stosowania indywidualnego współczynnika preproporcji na przykładzie działalności JST – działalność wod – kan, działalność obiektów sportowych
  4. korekta roczna, korekta 5-letnia i 10-letnia
 5. Pytania i odpowiedzi
Anna Resiak

doradca podatkowy, radca prawny

Od 13 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom w obszarze podatku VAT i prowadząc postępowania podatkowe.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: