Rejestracja, ewidencja, deklaracja, JPK_VAT (08.03.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 75,00 zł netto (92,25 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 08.03.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: VAT
 1. Rejestracja dla celów podatku VAT
  1. rejestracja w związku z utratą zwolnienia od podatku VAT
  2. rejestracja w związku z dobrowolnym wyborem statusu podatnika VAT czynnego
  3. rejestracja w związku z podjęciem czynności, które generują automatyczną utratę zwolnienia od podatku VAT
  4. rejestracja dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych
  5. rejestracja dla celów OSS, IOSS
  6. dodatkowe kwestie
  7. wykaz podatników VAT (tzw. biała lista), w tym:
  8. przesłanki wykreślenia z wykazu podatników VAT
  9. przesłanki przywrócenia do wykazu podatników VAT
  10. katalog podatników niemających obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego
 2. Ewidencja VAT
  1. ewidencja VAT prowadzona przez podatników VAT czynnych
  2. obowiązkowe elementy ewidencji VAT
  3. kasa rejestrująca (fiskalna) jako forma ewidencji VAT
  4. dodatkowe rodzaje ewidencji i podatnicy, których dotyczą (m.in. podatnicy VAT zwolnieni podmiotowo)
 3. JPK-V7M oraz JPK-V7K
  1. zasady i termin składania
  2. kody stosowane w ramach JPK (kody GTU, kody dotyczące rodzajów dokumentów itd.)
  3. błędy w JPK a kwestia sankcji z tym związanych
  4. korekta JPK a czynny żal
  5. korekta JPK a kwestia zmian wersji plików JPK
 4. Deklaracje składane dla celów podatku VAT
  1. przegląd najistotniejszych deklaracji składanych dla celów podatku VAT (poza JPK-V7M oraz JPK-V7K)
  2. informacja podsumowująca VAT-UE
 5. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 19 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: