Odmienne ujęcie przychodów i kosztów do celów bilansowych i CIT (07.03.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 07.03.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 1. Amortyzacja bilansowa i podatkowa
  1. amortyzacja bilansowa w aspekcie ustawy o rachunkowości
  2. amortyzacja podatkowa (ulgi i ograniczenia)
  3. ujęcie w księgach rachunkowych
  4. przykłady praktyczne (maszyny i urządzenia, środki transportu)
 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  1. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  2. bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  3. ujęcie w księgach rachunkowych
  4. prezentacja w bilansie
  5. przykłady praktyczne (ubezpieczenia, leasing, rezerwy urlopowe)
 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  1. ujęcie w księgach rachunkowych
  2. prezentacja w bilansie
  3. przykłady praktyczne (zapłata za usługi świadczone w czasie, dotacje na zakup środków trwałych, przedpłaty)
 4. Inne przypadki odmiennego ujęcia do celów bilansowych i podatkowych - przykłady
  1. wynagrodzenia i składki ZUS pracodawcy zapłacone po terminie
  2. odpisy na ZFŚS nieprzekazane na rachunek bankowy
  3. odpis aktualizujące wartość należności
  4. naliczone odsetki
 5. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: