Estoński CIT (03.03.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 03.03.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: Estoński CIT
 1. Czym się różni Estoński CIT (ECIT) od klasycznego CIT?
 2. Jakie obowiązki ciążą na podatniku przy przejściu z klasycznego CIT na ECIT?
 3. Zakres podmiotowy ECIT:
  1. jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać status podatnika ECIT
  2. podmioty, które nie mogą być opodatkowane ECIT - wyłączenia podmiotowe
  3. utrata statusu podatnika ECIT - kiedy, dlaczego i na jakich zasadach?
 4. Jak ustalać dochód dla celów ECIT?
  1. dochód z tytułu podzielonego zysku, dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat
  2. dochód z ukrytych zysków
  3. dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
  4. dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku
  5. dochód z tytułu zysku netto
  6. dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych
 5. Jak liczyć podstawę opodatkowania?
 6. Stawki ECIT
 7. Termin płatności ECIT
 8. Deklaracje podatkowe i inne obowiązki sprawozdawcze
 9. Redukcja ciężaru podwójnego opodatkowania dla wspólników spółki kapitałowej opodatkowanej ECIT
 10. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny w karnecie: