Bilans za 2021 rok (28.02.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 28.02.2022 r.
Czas trwania: 3 godz.

 1. Cel sporządzenia bilansu
 2. Bilans jako podstawa modelu sprawozdania finansowego
 3. Składniki majątku jednostki
  1. aktywa trwałe
  2. aktywa obrotowe
 4. Źródła finansowania majątku jednostki
  1. kapitał własny
  2. rezerwy i zobowiązania
 5. Wycena składników aktywów i pasywów
 6. Prezentacja aktywów i pasywów w bilansie jednostki
 7. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 8. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: