Podatek u źródła (WHT) (05.10.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 05.10.2022 r.
Czas trwania: 2 godz.

Tematyka: CIT PIT WHT
 1. Istota podatku u źródła (WHT) i podstawowe z nim związane zagadnienia: 
  1. ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy 
  2. zasady opodatkowania zagranicznych podatników w Polsce 
  3. podatek u źródła w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) 
  4. prawidłowe stosowanie i wykładnia UPO 
 2. Metody unikania podwójnego opodatkowania zawarte w UPO 
 3. Dla kogo ważny jest limit 2 mln zł? 
 4. Katalog usług opodatkowanych podatkiem u źródła i odpowiednie konstruowanie treści umów z podmiotami zagranicznymi: 
  1. Opodatkowanie odsetek i dywidend 
  2. Opodatkowanie nabycia praw autorskich i należności licencyjnych 
  3. Zakup licencji na programy komputerowe 
  4. Nabycie znaków towarowych w celu ich wykorzystania w Polsce 
  5. Opodatkowanie najmu urządzenia przemysłowego i naukowego 
  6. Najem sprzętu komputerowego za granicą a podatek u źródła 
  7. Najem samochodu osobowego, samochodu ciężarowego bądź maszyny budowlanej za granicą  
  8. Nabycie KNOW-HOW za granicą – skutki podatkowe 
  9. Usługi niematerialne (doradcze, prawne, księgowe, reklamowe itd.) 
 5. Specyfika certyfikatu rezydencji jako dokumentu pozwalającego na wyłączenie stosowania przepisów polskich ustaw podatkowych: 
  1. jak wygląda certyfikat rezydencji i jakie zawiera informacje 
  2. aktualność certyfikatu rezydencji 
  3. najczęstsze błędy w certyfikatach rezydencji 
  4. jakie dokumenty nie stanowią certyfikatu rezydencji 
  5. rola działu księgowości w uzyskaniu certyfikatu rezydencji od zagranicznego kontrahenta 
 6. Polska firma jako płatnik podatku u źródła – szczególne obowiązki informacyjne, deklaracje CIT-10Z, informacje IFT, terminy i sposób wypełniania dokumentów 
 7. Pytania i odpowiedzi
Katarzyna Wojtowicz-Janicka

doradca podatkowy, radca prawny

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 18 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: