Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe w VAT (WDT, WNT, WTT) (14.02.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 14.02.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: VAT
 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  1. Przesłanki uznania transakcji za WDT
  2. Dwa „rodzaje” WDT
  3. Obowiązek podatkowy w WDT
  4. Przesłanki i zasady stosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT
  5. Dokumentacja uprawniająca do stosowania 0% stawki podatku VAT względem WDT
  6. „Należyta staranność” w podatku VAT a WDT
 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  1. Przesłanki uznania transakcji za WNT
  2. Dwa „rodzaje” WNT
  3. Obowiązek podatkowy w WNT
  4. Podstawa opodatkowania i wysokość opodatkowania WNT
  5. Podatek naliczony związany z WNT
  6. Rozliczanie WNT (JPK, VAT-8, informacja podsumowująca VAT-UE)
 3. Transakcje łańcuchowe (szeregowe)
  1. Istota transakcji łańcuchowej
  2. „Dostawa ruchoma” vs „dostawa nieruchoma”
 4. Zasady przyporządkowania transportu w ramach transakcji łańcuchowej w kontekście transakcji wewnątrzwspólnotowych z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów oraz orzecznictwa
 5. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona
  1. Definicja wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
  2. Warunki formalne dla zastosowania procedury uproszczonej
  3. Sposób rozliczenia transakcji w ramach procedury uproszczonej
  4. Korzyści ze stosowania procedury uproszczonej przy wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
 6. Magazyn konsygnacyjny/call of stock – zarys
  1. Istota instytucji magazynu konsygnacyjnego
  2. Magazyn konsygnacyjny/call of stock (WDT/WNT)
 7. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: