Międzynarodowe transakcje towarowe w VAT (eksport, import, e-commerce) (31.01.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 31.01.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: VAT
 1. Eksport i Import towarów – uwagi wstępne
  1. pojęcie terytorium Unii Europejskiej na gruncie podatku VAT
  2. terytorium UE a kwestia BREXIT
 2. Eksport towarów
  1. definicja i istota eksportu towarów
  2. eksport pośredni a eksport bezpośredni
  3. moment powstania obowiązku podatkowego przy eksporcie towarów:
   1. kwestia momentu dostawy towaru a stosowanie formuł INCOTERMS
   2. obowiązek podatkowy a przedpłata
  4. zasady ustalania podstawy opodatkowania w eksporcie towarów (w tym m.in. koszty dodatkowe jak np. koszty transportu, załadunku, opakowania itd.)
  5. stosowanie 0% stawki podatku VAT względem eksportu towarów, w szczególności:
   1. dokumenty stanowiące podstawę dla zastosowania 0% i termin na ich zgromadzenie
   2. dokument celny w formie elektronicznej a kwestia potwierdzania/weryfikacja jego autentyczności, przechowywania/archiwizacji
   3. zasada postępowania w przypadku braku dokumentu stanowiącego podstawę dla zastosowania 0% stawki VAT oraz w razie jego otrzymania z opóźnieniem
   4. kwestia stosowania 0% stawki VAT na podstawie dokumentów importowych (otrzymanych od nabywcy)
  6. dokumentowanie eksportu towarów
  7. pozostałe, wybrane kwestie dotyczące eksportu towarów:
   1. przemieszczenie własne towarów poza UE
   2. dostawa towaru z montażem a eksport towarów
   3. eksport towarów a JPK
 3. Import towarów
  1. definicja i istota importu towarów
  2. podstawa opodatkowania w imporcie towarów z uwzględnieniem rodzaju stosowanej procedury celnej
  3. moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów z uwzględnieniem rodzaju stosowanej procedury celnej
  4. wysokość opodatkowania podatkiem VAT importu towarów
  5. import towarów a sposób jego rozliczenia
   1. klasyczny sposób (art. 33 ustawy o VAT)
   2. rozliczenie w ramach JPK (art. 33a ustawy o VAT)
   3. rozliczenie w ramach deklaracji importowej (art. 33b ustawy o VAT)
  6. podatek naliczony z tytułu importu towarów i zasady jego odliczania
  7. sposób wykazywania importu towarów w JPK
 4. Najistotniejsze zagadnienia z zakresu tzw. pakietu e-commerce
  1. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
   1. warunki uznania dostawy za WSTO
   2. miejsce dokonania dostawy (w tym m.in. zawiadomienie, obniżenie limitu sprzedaży wysyłkowej do 10 000 euro)
   3. moment powstania obowiązku podatkowego
   4. dokumentowanie (fakturowanie)
   5. obowiązki ewidencyjne
   6. obniżenie limitu sprzedaży wysyłkowej do 10.000 EUR
  2. regulacje dot. platform handlowych – warunki i zasady opodatkowania podatkiem VAT
   1. platforma internetowa jako uczestnik transakcji
   2. obowiązki w zakresie poboru i zapłaty podatku VAT
   3. odpowiedzialność za zobowiązania w podatku VAT z tytułu dostaw na rzecz konsumentów
  3. sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI):
   1. miejsce dostawy
   2. moment powstania obowiązku podatkowego
   3. dokumentowanie (fakturowanie)
   4. obowiązki ewidencyjne
   5. likwidacja zwolnienia od podatku VAT dla importu przesyłek spoza UE do 22 euro
  4. procedury OSS, MOSS, IOSS (importowy OSS) – zasady stosowania, warunki itp.
 5. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: