Bilansowe zamknięcie roku obrotowego 2021 (11.01.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 11.01.2022 r.
Czas trwania: 3 godz.

 1. Rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości
 2. Odpowiedzialność kierownika jednostki
 3. Odpowiedzialność księgowego / biura rachunkowego
 4. Harmonogram zamknięcia roku obrotowego
 5. Inwentaryzacja metodą spisu z natury
  1. składniki aktywów objęte inwentaryzacją
  2. terminy wynikające z uor
  3. przykładowe dokumenty
 6. Inwentaryzacja metodą potwierdzenia sald
  1. składniki aktywów objęte inwentaryzacją
  2. terminy
  3. przykładowe dokumenty
 7. Inwentaryzacja metodą weryfikacji
  1. aktywa i pasywa objęte inwentaryzacją
  2. terminy
  3. przykładowe dokumenty
 8. Wycena aktywów i pasywów
  1. stosowanie zasady ostrożności
  2. rozrachunków walutowych
  3. rozliczenie różnic kursowych
 9. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej – termin
 10. Zestawienie sald ksiąg pomocniczych – termin 
 11. Zamknięcie ksiąg rachunkowych – termin
 12. Przygotowanie sprawozdania finansowego – zasady, termin, obowiązki
 13. Elementy sprawozdania finansowego
  1. dla jednostek mikro
  2. dla jednostek małych
  3. dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 14. Sprawozdanie z działalności Spółki kapitałowej
 15. Złożenie CIT-8
 16. Badanie sprawozdania finansowego – podmioty zobowiązane
 17. Udostępnienie sprawozdania finansowania do zatwierdzenia wspólników
 18. Podział zysku lub pokrycie straty na podstawie uchwały wspólników
 19. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego do KAS lub KRS
 20. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych - termin
 21. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: