Zmiany VAT 2022 (05.01.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 05.01.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: VAT Polski Ład
 1. Kasy rejestrujące i terminale płatnicze – nowe obowiązki, nowe sankcje i nowe wątpliwości
  1. zapewnienie możliwości dokonywania płatności przy użyciu instrumentu płatniczego
  2. zapewnienie współpracy między terminalem płatniczym a kasą fiskalną raportującą on-line
  3. negatywne skutki niespełnienia nowych obowiązków
 2. Nowe rozporządzenie MF dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących (fiskalnych)
  1. nowe kategorie usług wyłączone spod zwolnienia
  2. przybliżenie najczęściej stosowanych dotychczas zwolnień w kontekście nowych przepisów ww. rozporządzenia
 3. Modyfikacja zasad zwrotu nadwyżki podatku naliczonego -nowy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego
  1. warunki konieczne dla uzyskania zwrotu w terminie 15 dni
  2. możliwość przedłużenia 15-dniowego terminu zwrotu
 4. Nowy rodzaj podatnika Grupa VAT – najważniejsze informacje
  1. Zasady i warunki utworzenia Grupy VAT, w szczególności:
   1. kto może być członkiem Grupy VAT
   2. kryterium powiązania organizacyjnego
   3. kryterium powiązania finansowego
   4. kryterium powiązania ekonomicznego
   5. wymogi dotyczące umowy o utworzenie Grupy VAT
   6. zasady uczestnictwa w Grupie VAT
   7. przedstawiciel Grupy VAT – zakres uprawnień i obowiązków
  2. Opodatkowanie transakcji z udziałem Grupy VAT, w tym:
   1. transakcje pomiędzy członkami Grupy VAT
   2. transakcje w relacji Grupa VAT – podmiot zewnętrzny
  3. Właściwość organu podatkowego dla Grupy VAT
 5. Opcja rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT dla wybranych usług (finansowych):
  1. katalog usług, przy których możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia od podatku VAT
  2. zasady rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT
  3. zasady powrotu do stosowania zwolnienia od podatku VAT
 6. Korekta JPK-V7M/JPK-V7K a kwestia czynnego żalu – zmiany w zakresie art. 16a Kodeksu karnego skarbowego (!)
 7. Nowe kody w JPK-V7M oraz JPK-V7K
 8. Zmiany dotyczące wystawiania faktur
 9. Krajowy System E-faktur – najważniejsze informacje:
  1. KSeF w 2022 r. – obligatoryjny czy dobrowolny?
  2. pojęcie „faktury ustrukturyzowanej”
  3. wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktury ustrukturyzowanej
  4. wzór faktury ustrukturyzowanej
  5. zakres danych faktury ustrukturyzowanej
  6. „preferencje” związane ze stosowaniem KSeF
 10. Zmiany dotyczące systemu TAX FREE – zarys istoty zmian
 11. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: