Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe w VAT – WDT, WNT, WTT (06.02.2023)

Dostęp na Cena
365 dni 99,00 zł netto (121,77 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 06.02.2023 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: VAT
 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów  (WDT)
  1. przesłanki uznania transakcji za WDT
  2. dwa „rodzaje” WDT
  3. obowiązek podatkowy w WDT
  4. przesłanki i zasady stosowania 0% stawki podatku VAT przy WDT
  5. dokumentacja uprawniająca do zastosowania 0% stawki podatku VAT przy WDT, w tym alternatywa postępowania oparta na ustawie o VAT lub rozporządzeniu unijnym 
  6. „Należyta staranność” w podatku VAT a WDT
 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów  (WNT)
  1. przesłanki uznania transakcji za WNT
  2. dwa „rodzaje” WNT
  3. zwolnienia z obowiązku rozpoznawania WNT
  4. obowiązek podatkowy w WNT
  5. podstawa opodatkowania i wysokość opodatkowania WNT
  6. podatek naliczony związany z WNT
  7. rozliczanie WNT
   1. JPK, 
   2. VAT-8
   3. informacja podsumowująca VAT-UE
 3. Transakcje łańcuchowe (szeregowe) 
  1. istota transakcji łańcuchowej
  2. dostawa ruchoma” vs „dostawa nieruchoma”
  3. zasady przyporządkowania transportu w ramach transakcji łańcuchowej w kontekście transakcji    wewnątrzwspólnotowych z uwzględnieniem orzecznictwa
 4. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) – procedura uproszczona 
  1. definicja WTT
  2. warunki formalne dla zastosowania procedury uproszczonej 
  3. sposób rozliczenia transakcji w ramach procedury uproszczonej
  4. korzyści ze stosowania procedury uproszczonej przy WTT
 5. Magazyn konsygnacyjny/call of stock – zarys 
  1. istota instytucji magazynu konsygnacyjnego
  2. magazyn konsygnacyjny/call of stock (WDT/WNT)
 6. Pytania i odpowiedzi

Niniejszej szkolenie nie obejmuje tematyki WSTO, która była przedmiotem innego szkolenia pt. „Sprzedaż internetowa w UE a podatek VAT” z dnia 17.01.2023 r. dostępnego aktualnie w postaci nagrania wideo.
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: